VZP byla uložena pokuta 800 tisíc korun

15. 11. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil dosud nepravomocně ve dvou správních řízeních Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) pokuty v souhrnné výši 800 tisíc korun za porušení regulí stanovujících postup při zadávání veřejných zakázek.

Pochybení se týkají projektu tzv. internetové zdravotní knížky. Dvě správní řízení byla vedena proto, že na každou z částí zakázek se vztahoval jiný v té době platný zákon (č. 199/1994 o zadávání veřejných zakázek – platný do 1.5.2004 a č. 40/2004 o veřejných zakázkách).

ÚOHS v dané věci zahájil řízení v březnu 2006 na základě podnětu, který obdržel od Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření VZP. Úřad dospěl k závěru, že VZP nepostupovala při výběru realizátora projektu vůbec podle zákona a uzavřela smlouvy přímo se společností IZIP, spol. s r.o. VZP tak zcela vyloučila soutěž o zakázku, když znemožnila dalším potenciálním dodavatelům, aby se výběrového řízení zúčastnili a mohli případně nabídnout zadavateli i výhodnější podmínky než IZIP.

Vzhledem k tomu, že se v uvedeném případě jedná o jedno z nejzávažnějších porušení zákona o zadávání veřejných zakázek (zakázky zadané do 1.5.2004), resp. zákona o veřejných zakázkách přistoupil ÚOHS k uložení jedné z nejvyšší pokut ve své historii (milionová pokuta pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice byla letos snížena na polovinu, ÚOHS v roce 2006 dále uložil 750 tisíc Hradci Králové).

Správní řízení vedené dle zákona č. 199/1994 o zadávání veřejných zakázek se týká celkem 5 smluv o objemu 101,5 mil. korun. U dvou z těchto pěti smluv již možnost pro uložení sankce uplynula. Pokuta tak byla vyměřena z částky 60,5 mil.korun a při jednoprocentní sazbě mohla činit až 605 tisíc korun. Stanovena však byla na téměř polovinu této částky – 300 tisíc.

Správní řízení vedené podle zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách se týká 2 smluv uzavřených po 1.5.2004. Sankce byla stanovena na 500 tisíc korun, když její maximální možná výše činila 26,850 mil. (tedy 5 procent z 537 mil. objemu zakázky).

Obě vydaná prvostupňová rozhodnutí jsou dosud nepravomocná, běží lhůta k případnému podání rozkladu ze strany zadavatele.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz