Soudní přezkumy ve prospěch ÚOHS

7. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uspěl v minulých dnech v celkem šesti soudních sporech u Krajského soudu v Brně. Tři se týkají oblasti veřejných zakázek a stejný počet hospodářské soutěže.

Soud zamítl mj. žalobu města Březová nad Svitavou ve sporu týkajícím se výstavby rodinných domků v oblasti Špitálské pole. Zadavatel v daném případě realizoval jednu celistvou stavební akci jedním dodavatelem, a to ve stejném čase a na stejném místě. Tuto zakázku však rozdělil a zadal výzvami více zájemcům k podání nabídek, ač měl vzhledem k objemu zakázky vypsat obchodní veřejnou soutěž. Krajský soud se ve svém rozsudku ztotožnil z názorem ÚOHS …“,že v tomto případě se jedná o účelové obcházení zákona ze strany zadavatele.“ Soud dále konstatoval, že při zadání veřejných zakázek je nutné zachovat adekvátní konkurenční prostředí tím, že zadavatel nezneužije zjednodušeného způsobu zadání veřejné zakázky a tedy nedojde ke zúžení zákonem garantovaného okruhu potencionálních zájemců o zakázku.

Krajský soud v Brně dále zamítl žalobu společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, která se týkala zakázky na protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska 6. stavba ­ odlehčení pod dálnicí D 47. Zadavatel Povodí Odry nepochybil, když nabídku žalobce vyřadil z další účasti na veřejné zakázce. ÚOHS rovněž nepochybil, když potvrdil postup Ředitelství silnic a dálnic, které ze zakázky na měření a dodávku dat o technickém stavu vozovek dálnic a silnic I. třídy vyřadilo v souladu se zákonem uchazeče VIAGEOS.

V oblasti ochrany hospodářské soutěže soud potvrdil uložení půlmilionové pokuty České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komora porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že v roce 2002 schválila obsah a vydání Výkonového a honorářového řádu, který obsahoval ceny za výkony autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Skutečné soutěžní prostředí přitom nemůže akceptovat žádné ujednání, které dává svým adresátům návod či informace o tom, jak postupují konkurenti při stanovení ceny.

Pravomocně uzavřen je případ z oblasti pohřebnictví, když žalobce – společnost A.S.A. Prostějov (pokutovaná částkou 900 tisíc korun ­ blíže viz http://www2.compet.cz/Aktuality/pohrslu.doc), který zneužil svého dominantního postavení, ani po upozornění soudu nezaplatil soudní poplatek. Svou žalobu proti rozhodnutí ÚOHS o nepovolení spojení na trhu pečiva z února 2005 stáhla společnost Bakeries International Luxembourg S.A.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

9. ledna 2020 / Varnsdorf nepodal rozklad, pokuta za radary je pravomocná Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku...

19. prosince 2019 / Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje druhý díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

4. prosince 2019 / NSS rozhodl i druhou část mýtné kauzy ve prospěch ÚOHS, rozhodnutí o zákazu plnění se bude rušit Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz