Soudní přezkumy ve prospěch ÚOHS

7. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uspěl v minulých dnech v celkem šesti soudních sporech u Krajského soudu v Brně. Tři se týkají oblasti veřejných zakázek a stejný počet hospodářské soutěže.

Soud zamítl mj. žalobu města Březová nad Svitavou ve sporu týkajícím se výstavby rodinných domků v oblasti Špitálské pole. Zadavatel v daném případě realizoval jednu celistvou stavební akci jedním dodavatelem, a to ve stejném čase a na stejném místě. Tuto zakázku však rozdělil a zadal výzvami více zájemcům k podání nabídek, ač měl vzhledem k objemu zakázky vypsat obchodní veřejnou soutěž. Krajský soud se ve svém rozsudku ztotožnil z názorem ÚOHS …“,že v tomto případě se jedná o účelové obcházení zákona ze strany zadavatele.“ Soud dále konstatoval, že při zadání veřejných zakázek je nutné zachovat adekvátní konkurenční prostředí tím, že zadavatel nezneužije zjednodušeného způsobu zadání veřejné zakázky a tedy nedojde ke zúžení zákonem garantovaného okruhu potencionálních zájemců o zakázku.

Krajský soud v Brně dále zamítl žalobu společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, která se týkala zakázky na protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska 6. stavba ­ odlehčení pod dálnicí D 47. Zadavatel Povodí Odry nepochybil, když nabídku žalobce vyřadil z další účasti na veřejné zakázce. ÚOHS rovněž nepochybil, když potvrdil postup Ředitelství silnic a dálnic, které ze zakázky na měření a dodávku dat o technickém stavu vozovek dálnic a silnic I. třídy vyřadilo v souladu se zákonem uchazeče VIAGEOS.

V oblasti ochrany hospodářské soutěže soud potvrdil uložení půlmilionové pokuty České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komora porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že v roce 2002 schválila obsah a vydání Výkonového a honorářového řádu, který obsahoval ceny za výkony autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Skutečné soutěžní prostředí přitom nemůže akceptovat žádné ujednání, které dává svým adresátům návod či informace o tom, jak postupují konkurenti při stanovení ceny.

Pravomocně uzavřen je případ z oblasti pohřebnictví, když žalobce – společnost A.S.A. Prostějov (pokutovaná částkou 900 tisíc korun ­ blíže viz http://www2.compet.cz/Aktuality/pohrslu.doc), který zneužil svého dominantního postavení, ani po upozornění soudu nezaplatil soudní poplatek. Svou žalobu proti rozhodnutí ÚOHS o nepovolení spojení na trhu pečiva z února 2005 stáhla společnost Bakeries International Luxembourg S.A.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz