Rozsudek NSS ve věci nákupu akcií Libereckým krajem je pravomocný a po věcné stránce i definitivní

3. 11. 2020
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2020 ve věci nákupu akcií autobusového přepravce Libereckým krajem je pravomocný. Rozsudky správních soudů nabývají právní moci doručením účastníkům řízení, k čemuž v daném případě již došlo. Vyjádření zástupců Libereckého kraje o tom, že se nejedná o pravomocný rozsudek, je tedy zavádějící.

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem potvrdil, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupoval v dané věci v souladu se současným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, když rozhodl, že akcie měly být pořizovány postupem podle zákona. A to i přes skutečnost, že národní právní úprava se v tomto ohledu liší od unijní směrnice. Podle rozsudku nemáÚOHS ani soud, zjednodušeně řečeno,  pravomoc opravovat potenciální pochybení v práci zákonodárce.

Zástupci zadavatele rovněž zpochybňují, že by se jednalo o definitivní rozsudek, když tvrdí, že se věc „pouze“ vrací zpět ke Krajskému soudu v Brně. O případu bude sice Krajský soud znovu rozhodovat, bude však vázán právním názorem NSS a o tom, že akcie je nutno soutěžit dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten je dle názoru Úřadu jednoznačný a neposkytuje Krajskému soudu prostor pro jiné rozhodnutí ve věci.

Z tohoto důvodu je také třeba v nejbližší době zahájit přezkumné řízení o rozhodnutích Úřadu, která byla v mezidobí vydána na základě nyní zrušeného rozsudku KS Brno, neboť vedle sebe nemohou stát dvě pravomocná rozhodnutí o téže věci.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/098

16. listopadu 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil: ministerstvo chybovalo, avšak zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky nelze uložit vzhledem k bezpečnostním zájmům Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 13. listopadu 2020 zamítl rozklad italské společnosti Leonardo S. p. A. a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí...

11. listopadu 2020 / Potvrzena pokuta pro Liberecký kraj za porušení zákona o veřejných službách Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši sedmi milionů korun Libereckému kraji za porušení zákona o veřejných službách v přepravě...

30. října 2020 / NSS potvrdil, že útoky proti ÚOHS byly nedůvodné: Liberecký kraj postupoval při nákupu akcií nezákonně Liberecký kraj v letech 2017/2018 pochybil při nákupu akcií autobusového přepravce – tak zní konečný rozsudek Nejvyššího správního soudu, který zcela podpořil rozhodnutí Úřadu pro...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz