Záporná nabídková cena je v zakázkách na zajišťování letenek a jízdenek přípustná

24. 3. 2020
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad dodavatele FLY UNITED s.r.o. proti postupu Ministerstva financí České republiky v zadávacím řízení na „Zajištění letenek, ubytování a jízdenek“. Ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Důvodem návrhu v daném případě bylo předložení záporné nabídkové ceny vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel měl v případě této zakázky povinnost zajistit poptávané služby (letenky, jízdenky a ubytování) za cenu poskytovanou koncovým poskytovatelem služby, přičemž ve své nabídce jako poplatek za zprostředkování těchto služeb uvedl zápornou cenu – 2 Kč. Umožnil mu to specifický charakter daného trhu, který funguje obdobně jako u zprostředkování pojistných či finančních služeb, kdy zprostředkovatel je odměňován zpravidla nikoliv od zákazníka, ale od poskytovatele služeb.

Podle předsedy ÚOHS zadavatel v daném případě vymezil v zadávacích podmínkách postup pro hodnocení nabídek jasně a srozumitelně (a tak i transparentně) a jeho hodnotící komise tento postup následovala a své dílčí kroky řádným způsobem zdokumentovala. Podání „záporné“ nabídkové ceny bylo v tomto případě shledáno jako přípustné zejména s ohledem na obchodní model, který je na relevantním trhu používaný. Nadále nepochybně jde o „nezvyklý“ jev, nicméně nejde o jev, který by byl obecně nepřípustný.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/027 – R225/2019

 

9. dubna 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

8. dubna 2020 / Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy V souvislosti s koronavirovou nákazou se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v posledních dnech obracejí zadavatelé s dotazy jak řešit některé problémy týkající se smluv uzavřených...

26. března 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vládou České republiky vyhlášen stav nouze a přijata řada...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz