Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky

6. 2. 2020
Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení je údajně přezkum prováděný ze strany ÚOHS neefektivní, náchylný k systémové korupci a podobný systém dozoru funguje pouze v Bulharsku.

Jedná se o další důkaz, že diskuze o případné reformě přezkumu VZ je vedena především na základě emocí a osobních antipatií představitelů neziskových sdružení vůči vedení ÚOHS. Nepadají v ní věcné argumenty, volání po systémové změně je motivováno neprokázanými podezřeními a spekulacemi o údajné korupci ve vedení ÚOHS. Jestliže má proběhnout skutečně věcná diskuze, ať o možných změnách debatují odborníci na veřejné zakázky a veřejnou správu a nikoliv (pouze) protikorupční aktivisté. Ať jsou předloženy konkrétní případy, v nichž Úřad měl chybovat a následně je vyhodnoceno, zda se vůbec jednalo o pochybení. Jestliže ano, pak zda se jednalo o pochybení individuální nebo zda vyplývají ze samotného systému přezkumu. Pokud bude nalezeno systémových selhání více, potom je čas hovořit o reorganizaci. Jestliže naopak půjde pouze o výhrady individuální, pak není třeba sahat k celkové reformě, ale například upřesnit kvalifikační požadavky a odpovědnost při výběru kandidátů.

V rámci veřejné konzultace, kterou Úřad prováděl z pověření Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jíž se zúčastnilo více než 40 subjektů z oblasti veřejné správy, podnikatelské a nevládní sféry, přitom převážná většina oslovených neviděla důvod k provádění systémových změn. Navrhovány byly případně změny procesního charakteru ve správním řízení, pro zásadní reorganizaci byla pouze nezisková sdružení.

Jedním z argumentů nevládních organizací dále je, že obdobný systém přezkumu je pouze v Bulharsku. Skutečnost je především taková, že dozor nad veřejnými zakázkami je v každém státě založen na jeho specifickém právním systému a tradičním systému veřejné správy či soudnictví. Ve 14 státech EU jsou veřejné zakázky přezkoumávány státní správou, ve 12 pak soudy. V některých zemích je přezkum dvouinstanční, někde pouze v jedné instanci a následuje možnost odvolání k soudu. V České republice je tradiční systém dvoustupňového správního rozhodování, proti jehož výsledku lze podat žalobu ke správnímu soudu. Obdobně je tedy rozhodováno i o veřejných zakázkách.

Jestliže uvažujeme o zavedení poměrně radikálních novot do tradičního českého právního prostředí a sytému veřejné správy, musí nejprve dojít k důkladnému vyhodnocení dopadů a přínosů takové změny ze strany odborníků. Musí být dopředu jasné, že reforma přinese hladší a efektivnější veřejné zadávání a že naopak nedoje k paralýze systému. Úřad je připraven se na skutečně věcné diskuzi kdykoliv podílet.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/011

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

29. ledna 2020 / Správa železnic neprodloužila lhůtu po změně dokumentace, zaplatí pokutu 200 000 Kč Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši 200 000 korun státní organizaci Správě železnic za přestupek spáchaný při zadávání veřejné...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz