Ředitel Transparency International je neobjektivní, ÚOHS funguje efektivně

24. 1. 2020
Ředitel Transparency International David Ondráčka v rozhovoru pro deník Právo (24. 1. 2020, s. 1 a 3) ostře kritizoval fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i jeho vedení. Prohlášení ředitele Transparency International jsou motivována zejména tím, že Úřad nejde tomuto neziskovému sdružení tzv. na ruku a rozhoduje nezávisle a v souladu s platnými zákony.

Úřad vydává svá rozhodnutí v zákonných lhůtách, jeho rozhodovací činnost je konzistentní a případné odchylky jsou vždy řádně zdůvodněny. S výsledky činnosti Úřadu se může veřejnost kdykoliv seznámit ve výroční zprávě a ve sbírkách rozhodnutí, které jsou volně přístupné na internetu. Představitelé Úřadu jsou rovněž kdykoliv připraveni (a rovněž k tomu reálně dochází) objasnit jakékoliv vydané rozhodnutí i obhájit každou korunu, která byla na provoz úřadu vydána ze státního rozpočtu, jak před oběma komorami Parlamentu České republiky, tak i ve Vládě ČR, pokud by si to tyto ústavní orgány vyžádaly.

Rozhodnutí Úřadu samozřejmě přezkoumávají správní soudy, přičemž řada jiných státních orgánů by byla ráda, pokud by dosahovala při obhajobě svých rozhodnutí obdobné úspěšnosti, jakou má v těchto sporech ÚOHS. Navíc v podstatě 98 % rozhodnutí Úřadu není nijak zpochybněno, nebo v přezkumu obstojí.

Pan Ondráčka rovněž zamlčel, že Úřad dlouhodobě ve všech oblastech své působnosti pořádá školení a semináře pro soutěžitele, zadavatele či příjemce veřejné podpory. V poslední době například ve spolupráci se Svazem měst a obcí jezdí odborníci z ÚOHS do regionů a bezplatně školí představitele menších obcí v problematice veřejných zakázek. Úřad rovněž vydal a zpřístupnil veřejnosti v rámci osvětové činnosti pro zadavatele a dodavatele materiály, v kterých nastiňuje svůj náhled na zadávání veřejných zakázek. Rozhodně tedy nelze hovořit o tom, že je Úřad nepředvídatelný.

Značně problematická a iluzorní je představa ředitele TI, že zadavatelé budou s Úřadem konzultovat své konkrétní veřejné zakázky. Úřad je orgán dozoru, tedy má postup zadavatele přezkoumávat až ex post. Jestliže by dopředu radil, navíc bez znalosti všech konkrétních podmínek zakázky, pak by bylo kompromitováno jeho budoucí rozhodování o dané věci, jestliže by k němu došlo. Bude pan Ondráčka v budoucnu nutit i policisty, aby poskytovali každému z občanů konzultace, jak se vyhnout trestnímu stíhání? Bude pan Ondráčka požadovat i od soudců rozhodujících otázky zadávání veřejných zakázek, aby předem sdělovali, zda postup zadavatele je souladný se zákonem či nikoliv?   

Je také otázkou, za koho pan Ondráčka mluví, když hovoří o potřebě změny. Úřad například uskutečnil v minulých měsících veřejnou konzultaci na téma možných změn právní úpravy dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, přičemž naprostá většina oslovených subjektů na straně zadavatelů, dodavatelů či expertů byla pro zachování dosavadního stavu a mnoho z nich kvitovalo krátké lhůty, ve kterých se rozhoduje. Nesouhlas vyslovily a změny vyžadují pouze některé nevládní organizace. Existující systém přezkumu si samozřejmě nevymyslel ÚOHS, ale vychází z platné české i unijní legislativy. Na odborné úrovni nebylo zpochybněno, že by organizace či stávající způsob rozhodování nebyl efektivní.

Ke slovům ředitele TI o podezřeních, jimž údajně čelí předseda Úřadu, je možno dodat pouze tolik, že v daném případě nebyl orgány činnými v trestním řízení nikdo obviněn.

Tiskové oddělení ÚOHS

21. ledna 2021 / Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje byla potvrzena pokuta 90 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v...

12. ledna 2021 / Předseda Mlsna zakázal plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek pro Policii ČR Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů...

11. ledna 2021 / Pokuta pro ministerstvo dopravy potvrzena – vylučovat dodavatele pro nezaokrouhlení nabídkové ceny je nepřiměřené Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna svým rozhodnutím ze 7. ledna 2021 zamítl rozklad podaný Ministerstvem dopravy ve věci zadávacího řízení na uzavření šestileté...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz