Fakta ke zrušení zakázky na nákup vozidel pro rezort Ministerstva vnitra ČR

26. 7. 2019
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení zadávacího řízení Ministerstva vnitra na nákup automobilů se vyskytla v médiích a na veřejnosti celá řada nepřesností a nepochopení, uvádí ÚOHS souhrn základních skutečností k případu.
  • Zadavatel je obecně povinen umožnit soutěž o veřejnou zakázku. Zadávací podmínky musí být nastaveny nediskriminačně a způsobem, aby bezdůvodně nezvýhodňovaly konkrétního dodavatele. Soutěž dodavatelů o veřejnou zakázku zajišťuje úsporné a efektivní vynakládání veřejných prostředků. Pokud je některý dodavatel zvýhodněn, pak toto zvýhodnění musí být objektivně odůvodněno.
  • Zadavatel v daném případě stanovil několik desítek technických požadavků na vozidla, které však byl schopen splnit pouze jediný dodavatel, čímž vyloučil soutěž o zakázku.
  • ÚOHS se dotázal 12 dodavatelů různých značek automobilů, zda by byli schopni splnit mj. kombinaci tří technických požadavků, a to typ karoserie, minimální velikost zavazadlového prostoru a vnitřní rozměry vozu. Žádný z dodavatelů nebyl schopen kombinaci těchto tří požadavků splnit.
  • Z dokumentace, kterou Ministerstvo vnitra předložilo, vyplývá, že i Ministerstvo vnitra si před zadáváním veřejných zakázek mapovalo situaci na relevantním trhu; i z jeho podkladů vyplývá, že při této kombinaci technických parametrů je vyloučena soutěž mezi dodavateli.
  • U zakázky za více než 2 miliardy korun z kapes daňových poplatníků byla reálně vyloučena soutěž, když podmínky byly bezdůvodně nastaveny tak, že je splňoval pouze vybraný dodavatel.
  • Pro ÚOHS bylo při přezkumu zásadní, že Ministerstvo vnitra nakupovalo automobily pro celý rezort, nikoliv pouze pro Policii ČR. I pro potřeby jiných zadavatelů mělo Ministerstvo vnitra stanoveno stejné technické parametry jako pro vozidla určená pro Policii ČR.
  • Výhrady týkající se diskriminačních podmínek bezdůvodně zvýhodňujících konkrétního dodavatele, Úřad konstatoval pouze ve vztahu k „nepolicejním“ vozům, nikoliv ve vztahu k automobilům pro Policii ČR. Úřad tedy rozhodl v tom smyslu, že dané požadavky nejsou přiměřené předmětu veřejné zakázky jako celku, kdy byla současně poptávána vozidla jak pro Policii ČR, tak i pro ostatních několik desítek zadavatelů.
  • Ani samo Ministerstvo vnitra nebylo schopno předložit objektivní zdůvodnění, proč vozidla o těchto parametrech poptává i pro jiné zadavatele. Požadavky na vozidla Ministerstvo vnitra odůvodňovalo pouze potřebami Policie ČR. Potřebami Policie ČR nelze odůvodňovat potřeby jiných odběratelů vozidel a tímto způsobem omezit soutěž.
  • Z důvodu stejných diskriminačních podmínek ÚOHS již dříve zrušil Ministerstvu vnitra zadávací řízení na nákup automobilů v provedení 4x4, proti tomuto rozhodnutí nebyl podán rozklad. Ministerstvo vnitra přesto opětovně zadávalo veřejnou zakázku na nákup vozidel jak pro Policii ČR, tak pro několik desítek dalších zadavatelů a použilo zcela stejné diskriminační technické požadavky, přestože mohlo předvídat, že přezkumem u ÚOHS neprojdou.

Stručně shrnuto, Ministerstvo vnitra zadávalo zakázku za více než dvě miliardy korun na základě podmínek, které mohl splnit pouze jediný dodavatel. Zadavatel si musel být diskriminačního nastavení podmínek vědom, nedokázal je přitom objektivně zdůvodnit, především ve vztahu k „nepolicejním“ vozidlům.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/069/VZ020

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz