Úřad podá kasační stížnost proti dnešnímu rozsudku ve věci smlouvy na mýtný systém

11. 7. 2019
Krajský soud v Brně dnes vyhlásil rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí Úřadu i následné rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci návrhu společnosti Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., na uložení zákazu plnění smlouvy na provoz systému elektronického mýtného uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll, s. r. o., a SkyToll, a. s.

Úřad se musí nejprve detailně seznámit s písemným vyhotovením rozhodnutí krajského soudu a vyhodnotit jej. Již nyní je však jasné, že proti němu podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že smlouva byla uzavřena přes nařízené předběžné opatření, které dle jeho názoru platilo i v případě, že se zadavatel vzdal práva podání rozkladu. Úřad si nadále stojí za odůvodněním svých rozhodnutí, jež jsou zveřejněna na webu Úřadu (https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15920.html).

Rozsudek je podle názoru ÚOHS v rozporu s předcházejícím rozsudkem Krajského soudu v Brně z května tohoto roku, který se týkal stejné veřejné zakázky. V něm soud mimo jiné konstatoval, že na smlouvu je nutno hledět jako na neuzavřenou a Úřad má proto o podaném rozkladu rozhodovat věcně. Úřad nemůže na jeden právní úkon hledět v jednom správním řízení jako by neexistoval a v druhém správním řízení o tomtéž právním úkonu rozhodovat věcně. Není tedy možné na jednu a tutéž smlouvu v jednom správním řízení pohlížet jako na neuzavřenou (vlastně zcela neexistující) a v druhém se věcně zabývat návrhem na uložení zákazu jejího plnění (tedy vycházet z toho, že smlouva uzavřena je).

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/063/VZ014

20. května 2020 / Rozklad zadavatelů ve věci VMO Žabovřeská byl zamítnut Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz