Úřad odmítá nařčení Libereckého kraje, rozhodnutí přezkoumávat nemůže

24. 6. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové dopravce. Jediným měřítkem v rozhodování Úřadu je vždy pouze zákon o zadávání veřejných zakázek a další relevantní legislativa

Při tendrech na zajištění autobusové dopravy dochází k tvrdému konkurenčnímu boji dopravců, a tedy k jejich častému napadání u ÚOHS. Současně je nezpochybnitelné, že tato zadávací řízení jsou značně složitá a zadavatelé mají potíže s nediskriminačním a transparentním nastavením jejich podmínek. Je pochopitelné, že zadavatelům způsobuje případné zdržení či zrušení zadávacího řízení obtíže, nicméně vinu za to nelze svalovat na ÚOHS. Pokud zadavatel nesouhlasí s rozhodnutím Úřadu, má vždy možnost se obrátit s žalobou na správní soud.

I pokud by Úřad obdržel podnět s žádostí o přezkum pravomocných rozhodnutí, je třeba postupovat striktně podle správního řádu, dle kterého lze přezkumné řízení zahájit pouze do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí a pro zahájení takového řízení musí být splněna podmínka, že lze důvodně pochybovat o tom, že je rozhodnutí v souladu s právními předpisy.

Úřad rovněž odmítá, že by ve správních řízeních rozhodoval ve prospěch společnosti BusLine, v řadě případů tomu bylo právě naopak. Ze statistiky šetření podnětů a správních řízení za posledních 5 let, v nichž jako stěžovatel či vybraný uchazeč figurovala společnost BusLine, vyplývá, že z celkem 30 návrhů a podnětů skončilo 12 v neprospěch společnosti BusLine, 9 ve prospěch a v 9 případech bylo řízení zastaveno.

Úřad rozhoduje za všech okolností nezávisle a jakékoliv spekulace o ovlivňování ze strany vnějších subjektů důrazně odmítá.

Tiskové oddělení ÚOHS

19/056

11. července 2019 / Úřad podá kasační stížnost proti dnešnímu rozsudku ve věci smlouvy na mýtný systém Krajský soud v Brně dnes vyhlásil rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí Úřadu i následné rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci návrhu společnosti Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., na uložení...

9. července 2019 / Zavádějící informace v MF Dnes Deník MF Dnes, patřící do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, se opět pokouší politizovat rozhodování ÚOHS. Pomocí osobních útoků na předsedu úřadu se snaží vytvářet...

26. června 2019 / Při využití subjektivních kritérií musí zadavatel nastavit předmět, vlastnosti a metodu hodnocení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad společnosti MAGION system, a.s., ve věci veřejné zakázky Univerzity Karlovy „RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz