Časopis Euro se mýlí, ÚOHS rozhoduje nejrychleji v historii

29. 4. 2019
V nejnovějším vydání časopisu Euro byl uveřejněn text o činnosti regulátorů, ve kterém se objevuje řada nesprávných údajů, které se o práci ÚOHS neustále opakují, přestože byly již mnohokrát vyvráceny.

V prvé řadě musíme odmítnout tvrzení, že Úřad rozhoduje v oblasti veřejných zakázek pomalu. Není tomu tak a dokonce v současné době Úřad rozhoduje nejrychleji v celé dosavadní historii. V roce 2017 byla průměrná doba na vydání rozhodnutí v prvním stupni 32 dnů, ve druhém stupni pak 52 dnů, v roce 2018 to bylo obdobné.  Lhůta je přitom 60 dnů, takže v obou instancích se rozhoduje zcela v souladu se správními lhůtami, přitom v I. stupni dokonce výrazně rychleji.

Statistické údaje zveřejněné v roce 2018 Evropskou komisí  nebyly dostatečně zpracovány a do lhůt pro vydání rozhodnutí Úřadem například započítávaly i dobu, kdy případ ležel u soudu, což mnohdy bylo několik let. Komise po výhradách ÚOHS uznala nedostatečné zpracování dat a potvrdila, že skutečné délky řízení ve druhém stupni byly o desítky procent nižší, než uváděla, a že Úřad rozhoduje zcela v souladu se zákonnými lhůtami.

Svádět na Úřad i pomalou výstavbu dálnic je pak zcela nesmyslné, neboť ve srovnání s celkovou dobou přípravy takových staveb, která běžně trvá řadu let, je několik málo měsíců vyhrazených pro přezkum věci před Úřadem zcela zanedbatelných. Pokud existuje veřejný zájem na transparentním a nediskriminačním postupu veřejných zadavatelů, pak je nutno také počítat s tím, že přezkum postupu zadavatele bude určitou dobu trvat.

Pro případy z oblasti hospodářské soutěže pak nejsou stanoveny žádné lhůty pro vydání rozhodnutí, a to z dobrých důvodů. Problematiku kartelových dohod a zneužití dominantního postavení, která je v oblasti veřejnoprávní regulace zcela unikátní svou komplexností a složitostí, nelze vyšetřit a rozhodnout v řádu dnů a dokonce ani měsíců. Soutěžní případy trvají zcela běžně řadu let, a to všude na světě. Stačí se podívat na dobu soutěžních řízení vedených Evropskou komisí a také na její úspěšnost při obhajobě těchto rozhodnutí před soudem.

Tiskové oddělení ÚOHS

24. června 2019 / Úřad odmítá nařčení Libereckého kraje, rozhodnutí přezkoumávat nemůže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové...

5. června 2019 / Úřad zastavil řízení ve věci bojových vozidel pěchoty, zatím nepravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva...

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz