Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek

8. 4. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 Kč za chyby v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“. Úřad v dané věci rozhodoval o podezření ze spáchání přestupků, neboť smlouvy s vybraným dodavatelem již byly uzavřeny. Rozhodnutí nyní potvrdil předseda Úřadu, když rozklady účastníků řízení zamítl.

 

Podle zjištění Úřadu se zdravotní pojišťovny, jež zakázku zadávaly společně, dopustily přestupků při stanovení minimální úrovně pro splnění požadavku na technickou kvalifikaci, která nebyla vymezena přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky.

 

Požadovaly totiž doložení realizace nejméně dvou referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 mil. Kč bez DPH, přitom alespoň jedna z těchto zakázek musela být o objemu nejméně 25 mil. Kč bez DPH. Tyto reference však byly omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá distribuce/dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů a dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících pravidelná očkování.

 

Tímto diskriminačním vymezením zadavatelé vyloučili ze soutěže o zakázku všechny potenciální dodavatele, kteří dodávku a distribuci léčivých přípravků dříve realizovali, avšak činili tak např. v rámci zajištění dodávek a distribuce léčivých přípravků do nemocnic či lékáren. To ovšem vedlo k zásadnímu omezení hospodářské soutěže, přičemž zadavatelé ve správním řízení neprokázali, že by byl jejich požadavek na technickou kvalifikaci dodavatelů oprávněný, neboť   rovněž dodavatelé se zkušenostmi s dodávkami/distribucí léčivých přípravků do jiných míst plnění mohli být způsobilí předmět veřejné zakázky řádně plnit, tzn. zajistit komplexní dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací PZS.

 

Účastník řízení

Pokuta v CZK

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

600 000

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

300 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

210 000

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

150 000

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

180 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

250 000

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

100 000

Celkem

1 790 000

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/027/VZ006 – S0438/2018, R0007,0008,0009,0010,0011,0012,0013/2019

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud včera vydal rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

9. září 2019 / Předseda Úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz