Předseda ÚOHS potvrdil zamítnutí návrhu proti zakázce Českých drah na elektrické jednotky EMU160

30. 1. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 19. 9. 2018, jímž byl zamítnut návrh společnosti ALSTOM Transport Deutschland GmbH na přezkoumání zadávacích podmínek v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody na dodávky elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu, zadávaném společností České dráhy, a.s.

Úřad návrh společnosti Alstom Transport Deutschland GmbH zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí pochybení zadavatele v navrhovatelem namítaném nezákonném nastavení zadávacích podmínek, týkajícím se zejména absence minimálního plnění, dodacích termínů, platebních podmínek či absence limitace záruční doby a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, neshledal.

Předseda Úřadu nyní tyto závěry v úplnosti potvrdil a současně zdůraznil, že obchodní podmínky obsažené v závazných návrzích rámcové dohody a kupních smluv tvoří specifickou část zadávacích podmínek, které zpravidla působí vůči všem dodavatelům stejně. Úřad tak při přezkumu obchodních podmínek postupuje spíše zdrženlivě a případný závěr Úřadu o nezákonnosti obchodních podmínek předpokládá zjevný exces na straně zadavatele či rozpor obchodních podmínek se zásadami zadávání veřejných zakázek. Předseda Úřadu však v konkrétním případě neshledal, že by navrhovatelem uplatněné námitky takový zjevný exces či rozpor zadávacích podmínek se zákonem odůvodňovaly, kdy současně doplnil, že je především na navrhovateli, aby dostatečně specifikoval důvody, pro které usuzuje na nezákonnost postupu zadavatele.

Obě rozhodnutí Úřadu jsou pravomocná.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/007/VZ002 – R166/2018

17. dubna 2019 / K rozhodnutím o rámcových dohodách DSÚK na nákup autobusů Ústecký kraj ve své včerejší tiskové zprávě zavádějícím způsobem mylně, značně zjednodušeně a účelově interpretuje důvody dvou prvostupňových rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

16. dubna 2019 / Úřad zakázal plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky...

8. dubna 2019 / Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz