Zadavatelé nesmí obcházet zákon prostřednictvím nájemních smluv

26. 11. 2018
Krajský soud v Brně svým rozsudkem č.j. 62 Af 29/2017-171 ze dne 18. října 2018 zamítl žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci dohody o skončení nájmu a o narovnání závazků z nájemní smlouvy kina Vzlet uzavřené mezi městskou částí Praha 10 a společností KLANG s. r. o.

Předseda Úřadu v této věci vydal v lednu 2017 pravomocné rozhodnutí, jímž potvrdil, že uzavřením uvedené dohody došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách, neboť se jednalo o privativní novaci (nahrazení smluvního závazku závazkem novým) nájemní smlouvy. Městská část Praha 10 touto dohodou změnila původní nájemní závazkový vztah a uzavřela úplatnou smlouvu na úhradu nákladů vzniklých společnosti KLANG v souvislosti s provedením stavebních prací na objektu Kina Vzlet. Tímto postupem de facto uzavřela smlouvu na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, aniž by provedla jakékoliv zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Krajský soud nyní konstatoval, že „byť se uzavření dohody o narovnání žalobci jevilo v danou chvíli jako jediné možné a rozumné, jak žalobce také uvádí, nic to nemění na tom, že do situace, v níž byla dohoda o narovnání uzavírána, se žalobce dostal sám v důsledku svého předchozího postupu; vytvořil-li žalobce stav, jenž jej donutil k platbě za stavební práce bez zadávacího řízení, pak nejde o žádný liberační důvod z porušení ZVZ a z odpovědnosti za spáchání správního deliktu porušením ZVZ.

Umořování nákladů rekonstrukce v platbách nájemného za shora shrnutého skutkového stavu vskutku nepředstavuje nic jiného, než postupné splácení ceny stavebních prací pronajímatelem nájemci“.

Úřad tedy s odkazem na judikaturu vyzývá veřejné zadavatele v souvislosti s nájemními smlouvami ke značné opatrnosti a uvážlivosti. Pokud nájemní smlouva stanovuje nájemci povinnost plnit a pronajímateli, který má postavení zadavatele, povinnost za toto plnění poskytnout úplatu či např. slevu na nájemném, může se jednat de facto o situaci, kterou je nutno řešit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

 

Rozsudek Krajského soudu v Brně č. 62 Af 29/2017-171  

Rozhodnutí II. stupně R0070/2016

Rozhodnutí I. stupně S0746/2014 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/076/VZ013

 

17. května 2019 / Ministerstvo obrany při nákupu ručních palných zbraní využilo výjimku v souladu se zákonem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl svým prvostupňovým rozhodnutím návrh společnosti MPI CZ s.r.o. ve věci postupu Ministerstva obrany České republiky směřujícímu k zadání...

10. května 2019 / Smlouva uzavřená na základě JŘBU musí být časově omezena, názor ÚOHS potvrdil soud Krajský soud v Brně svým dubnovým rozsudkem potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v němž jsou konkretizovány podmínky, za nichž zadavatelé veřejných zakázek...

29. dubna 2019 / Časopis Euro se mýlí, ÚOHS rozhoduje nejrychleji v historii V nejnovějším vydání časopisu Euro byl uveřejněn text o činnosti regulátorů, ve kterém se objevuje řada nesprávných údajů, které se o práci ÚOHS neustále opakují, přestože byly...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz