Za zakázku na rozvoj výstaviště Flora v Olomouci byla uložena sankce ve výši 500 000 korun

28. 2. 2017
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 500 000 Kč statutárnímu městu Olomouci za pochybení v zadávacím řízení „Rozvoj výstaviště Flora II“.

Podle druhostupňového rozhodnutí se zadavatel dopustil správního deliktu, když vyloučil uchazeče PRŮMSTAV, a.s., z důvodu nepředložení čestného prohlášení k prokázání kvalifikace, přestože bylo v žádosti o účast obsaženo.

Zadavatel se dopustil dalšího porušení zákona, když vyloučil zájemce o zakázku D.I.S., spol. s r.o. pro nepředložení čestného prohlášení o spotřební dani, přestože i jeho žádost dané čestné prohlášení obsahovala.

Zadavatel rovněž porušil zásadu rovného zacházení, když při rozhodování o vyloučení zájemců z účasti v zadávacím řízení nepostupoval v souladu s touto zásadou.

Postup zadavatele mohl u všech třech pochybení podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/012/VZ004 – R2/2016

17. května 2019 / Ministerstvo obrany při nákupu ručních palných zbraní využilo výjimku v souladu se zákonem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl svým prvostupňovým rozhodnutím návrh společnosti MPI CZ s.r.o. ve věci postupu Ministerstva obrany České republiky směřujícímu k zadání...

10. května 2019 / Smlouva uzavřená na základě JŘBU musí být časově omezena, názor ÚOHS potvrdil soud Krajský soud v Brně svým dubnovým rozsudkem potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v němž jsou konkretizovány podmínky, za nichž zadavatelé veřejných zakázek...

29. dubna 2019 / Časopis Euro se mýlí, ÚOHS rozhoduje nejrychleji v historii V nejnovějším vydání časopisu Euro byl uveřejněn text o činnosti regulátorů, ve kterém se objevuje řada nesprávných údajů, které se o práci ÚOHS neustále opakují, přestože byly...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz