Za zakázku na rozvoj výstaviště Flora v Olomouci byla uložena sankce ve výši 500 000 korun

28. 2. 2017
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 500 000 Kč statutárnímu městu Olomouci za pochybení v zadávacím řízení „Rozvoj výstaviště Flora II“.

Podle druhostupňového rozhodnutí se zadavatel dopustil správního deliktu, když vyloučil uchazeče PRŮMSTAV, a.s., z důvodu nepředložení čestného prohlášení k prokázání kvalifikace, přestože bylo v žádosti o účast obsaženo.

Zadavatel se dopustil dalšího porušení zákona, když vyloučil zájemce o zakázku D.I.S., spol. s r.o. pro nepředložení čestného prohlášení o spotřební dani, přestože i jeho žádost dané čestné prohlášení obsahovala.

Zadavatel rovněž porušil zásadu rovného zacházení, když při rozhodování o vyloučení zájemců z účasti v zadávacím řízení nepostupoval v souladu s touto zásadou.

Postup zadavatele mohl u všech třech pochybení podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/012/VZ004 – R2/2016

12. března 2019 / Předseda ÚOHS potvrdil zamítnutí návrhu ve věci zakázky na výstavbu dálnice D3 Úsilné - Hodějovice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 17. 12. 2018, jímž byl zamítnut návrh podaný Sdružením pro D3 0310/I Úsilné...

11. března 2019 / Předseda Úřadu je přesvědčen, že vyšetřování potvrdí zákonný průběh všech správních řízení V minulém týdnu se stal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jedním z cílů policejního zásahu, jehož důvodem bylo mimo jiné údajné ovlivňování přezkumu veřejné zakázky na systém...

26. února 2019 / Předseda ÚOHS zamítl rozklad společnosti Kapsch ve věci zákazu plnění smlouvy na mýtný systém Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj na základě doporučení rozkladové komise zamítl svým rozhodnutím rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz