Úřad vydal stanovisko ke smlouvám o úhradě očkovacích látek

27. 12. 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal stanovisko k uzavírání smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování.

Podle stanoviska je smluvní vztah mezi zadavatelem (zdravotní pojišťovny) a dodavatelem (distributor očkovacích látek) založený na tom, že distributor očkovacích látek má povinnost zajistit předmětná léčiva v potřebném množství a na základě požadavků (objednávek) zdravotnických zařízení či lékařů má povinnost dodat léčiva na určená místa (smluvním poskytovatelům zdravotních služeb), přičemž zdravotní pojišťovna v souladu s ust. § 17 odst. 7 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění provádí za takto dodané očkovací látky úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, veřejnou zakázkou a zdravotní pojišťovna je povinna při uzavírání takové smlouvy postupovat dle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Úplný text stanoviska naleznete zde

Tiskové oddělení ÚOHS
16/105/VZ031

24. června 2019 / Úřad odmítá nařčení Libereckého kraje, rozhodnutí přezkoumávat nemůže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové...

5. června 2019 / Úřad zastavil řízení ve věci bojových vozidel pěchoty, zatím nepravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva...

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz