Nezákonnost postupu Českých drah při změně smlouvy na dodávky elektrických vlaků potvrdilo rovněž správní řízení o rozkladu

25. 11. 2016
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj rozhodl o rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky Českých drah, a. s., na dodávku patnácti třívozových elektrických jednotek.

Ve výroku I. rozhodnutí prvního stupně došlo ve druhostupňovém správním řízení ke změně, a to doplněním ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jež bylo účinné ke dni spáchání správního deliktu, a tudíž mělo být na rozhodný případ rovněž aplikováno. V rozporu s tímto paragrafem zadavatel umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy. Tuto skutečnost Úřad v prvostupňovém rozhodnutí reflektoval, avšak nepromítl ji do výroku uvedením tohoto konkrétního ustanovení. Právní posouzení dané věci zůstalo nezměněno, a proto ve zbytku předseda Úřadu rozhodnutí prvního stupně potvrdil. 

České dráhy uzavřely v červnu 2012 dodatek k původní kupní smlouvě se společností ŠKODA VAGONKA a. s. z roku 2011, jenž měnil ustanovení týkající se smluvní pokuty. Zadavatel neměl být nově oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s dodávkou jednotky za dobu, kdy tato jednotka bude ve zkušebním provozu s cestujícími. Uvedeným dodatkem došlo k podstatné změně smlouvy a postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Vybraný dodavatel byl tedy změnou provedenou dodatkem zvýhodněn oproti jiným konkurenčním uchazečům. Pokud by zadavatel již při zahájení zadávacího řízení stanovil, že smluvní pokuta nebude požadována v průběhu zkušebního provozu, nelze vyloučit, že by měla pozitivní dopad na počet obdržených nabídek a že by zadavatel mohl obdržet výhodnější nabídku od některého z dalších potenciálních dodavatelů. Za správní delikt Úřad uložil Českým drahám sankci ve výši 200 tisíc korun.

Tiskové oddělení ÚOHS
16/099/VZ027 – R0328/2015

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud včera vydal rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

9. září 2019 / Předseda Úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz