ÚOHS zamítl návrh na uložení zákazu plnění dodatků na provoz mýtného systému

21. 11. 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 18.11.2016 zamítl návrh na uložení zákazu plnění dodatků ke smlouvám o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění komunikací, které mají zajistit provoz systému elektronického mýta po roce 2016.

Úřad nezákonnost postupu zadavatele při uzavření předmětných dodatků ke smlouvám konstatoval již v rozhodnutí ze dne 25. 10. 2016, kdy dospěl k závěru, že Ministerstvo dopravy České republiky postupovalo při uzavírání dodatků ke smlouvám v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Za správní delikt, který uzavřením dodatků zadavatel spáchal, byla uložena pokuta. Rozhodnutí je pravomocné, poněvadž zadavatel závěry Úřadu respektoval a rozklad proti němu nepodal.

Zákaz plnění předmětných dodatků nicméně Úřad neuložil s ohledem na prokázání existence důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s veřejným zájmem vyžadujících pokračování plnění smlouvy. Jak z evropské, tak národní úpravy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek totiž vyplývá, že zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku nelze uložit právě v případě prokázání existence shora uvedených důvodů hodných zvláštního zřetele.

Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.   

Tiskové oddělení ÚOHS
16/096/VZ026

5. června 2019 / Úřad zastavil řízení ve věci bojových vozidel pěchoty, zatím nepravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva...

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

23. května 2019 / Ministerstvo obrany dostalo pokutu 7,2 milionu korun, při nákupu granátů neumožnilo podat námitky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 21. května 2019 pokutu ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek spáchaný...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz