ÚOHS zamítl návrh na uložení zákazu plnění dodatků na provoz mýtného systému

21. 11. 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 18.11.2016 zamítl návrh na uložení zákazu plnění dodatků ke smlouvám o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění komunikací, které mají zajistit provoz systému elektronického mýta po roce 2016.

Úřad nezákonnost postupu zadavatele při uzavření předmětných dodatků ke smlouvám konstatoval již v rozhodnutí ze dne 25. 10. 2016, kdy dospěl k závěru, že Ministerstvo dopravy České republiky postupovalo při uzavírání dodatků ke smlouvám v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Za správní delikt, který uzavřením dodatků zadavatel spáchal, byla uložena pokuta. Rozhodnutí je pravomocné, poněvadž zadavatel závěry Úřadu respektoval a rozklad proti němu nepodal.

Zákaz plnění předmětných dodatků nicméně Úřad neuložil s ohledem na prokázání existence důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s veřejným zájmem vyžadujících pokračování plnění smlouvy. Jak z evropské, tak národní úpravy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek totiž vyplývá, že zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku nelze uložit právě v případě prokázání existence shora uvedených důvodů hodných zvláštního zřetele.

Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.   

Tiskové oddělení ÚOHS
16/096/VZ026

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

9. září 2019 / Předseda Úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz