Prostějov při výstavbě centra nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil svým dosud nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím pokutu půl milionu korun městu Prostějov.

Zadavatel při zadávání více než 200 milionové zakázky na výstavbu městského oddechového a sportovního centra nepostupoval vůbec podle zákona o veřejných zakázkách. V daném případě se jedná o velice závažné porušení zákona. Pokud by totiž byla zakázka zadána v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by byly podány nabídky obsahující výhodnější podmínky realizace, než jaké nabídl vybraný dodavatel.

Město zakázku nezadalo v některém ze zadávacích řízení a uzavřelo „Smlouvu o veřejno privátním partnerství“ přímo se společnostmi MICOS spol. s r. o. a MI PRO STAV s. r. o. (firma založená městem a společností MICOS– jejím stoprocentním vlastníkem se v budoucnu stane Prostějov, v současné době má město ve společnosti podíl ve výši 51%), jejímž hlavním cílem je vybudování centra, přičemž mj. řeší ekonomickou a majetkoprávní stránku partnerství, tedy i to, že město Prostějov se bude na realizaci projektu významně finančně podílet a bude mít do budoucna ve společnosti významnou majetkovou účast. Společnost MI PRO STAV následně v lednu 2006 uzavřela smlouvy o dílo na vlastní realizaci stavby se společnostmi NAVRÁTIL, s. r. o. a POZEMSTAV Prostějov, a. s., aniž by také postupovala podle zákona o veřejných zakázkách. Za tento chybný postup byla společnosti uložena pokuta 10 tisíc korun.

Zákon o veřejných zakázkách definuje veřejnou zakázku na stavební práce mj. i jako zakázku na provedení jakýchkoli stavebních prací, které odpovídají požadavkům určeným zadavatelem. A to včetně stavebních prací, pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou osobou, což je právě případ „Smlouvy o veřejno privátním partnerství.“

Při úvaze o stanovení výše pokut ÚOHS zohlednil fakt, že společnost MI PRO STAV s. r. o. realizovala pouze záměr města a společnosti MICOS spol. s r. o., a proto jí byla uložena pokuta v minimální výši. Město Prostějov naopak zapříčinilo, že byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě dojde k realizaci rozsáhlých stavebních prací hrazených v konečném důsledku z rozpočtu města, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení.

ÚOHS přistoupil k uložení jedné z nejvyšších pokut v oblasti zadávání veřejných zakázek, neboť v daném případě je stavba již realizována a nápravy již tedy nelze dosáhnout. Rozhodnutí je však dosud nepravomocné, běží 15denní lhůta k podání možného rozkladu.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz