Prostějov při výstavbě centra nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil svým dosud nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím pokutu půl milionu korun městu Prostějov.

Zadavatel při zadávání více než 200 milionové zakázky na výstavbu městského oddechového a sportovního centra nepostupoval vůbec podle zákona o veřejných zakázkách. V daném případě se jedná o velice závažné porušení zákona. Pokud by totiž byla zakázka zadána v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by byly podány nabídky obsahující výhodnější podmínky realizace, než jaké nabídl vybraný dodavatel.

Město zakázku nezadalo v některém ze zadávacích řízení a uzavřelo „Smlouvu o veřejno privátním partnerství“ přímo se společnostmi MICOS spol. s r. o. a MI PRO STAV s. r. o. (firma založená městem a společností MICOS– jejím stoprocentním vlastníkem se v budoucnu stane Prostějov, v současné době má město ve společnosti podíl ve výši 51%), jejímž hlavním cílem je vybudování centra, přičemž mj. řeší ekonomickou a majetkoprávní stránku partnerství, tedy i to, že město Prostějov se bude na realizaci projektu významně finančně podílet a bude mít do budoucna ve společnosti významnou majetkovou účast. Společnost MI PRO STAV následně v lednu 2006 uzavřela smlouvy o dílo na vlastní realizaci stavby se společnostmi NAVRÁTIL, s. r. o. a POZEMSTAV Prostějov, a. s., aniž by také postupovala podle zákona o veřejných zakázkách. Za tento chybný postup byla společnosti uložena pokuta 10 tisíc korun.

Zákon o veřejných zakázkách definuje veřejnou zakázku na stavební práce mj. i jako zakázku na provedení jakýchkoli stavebních prací, které odpovídají požadavkům určeným zadavatelem. A to včetně stavebních prací, pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou osobou, což je právě případ „Smlouvy o veřejno privátním partnerství.“

Při úvaze o stanovení výše pokut ÚOHS zohlednil fakt, že společnost MI PRO STAV s. r. o. realizovala pouze záměr města a společnosti MICOS spol. s r. o., a proto jí byla uložena pokuta v minimální výši. Město Prostějov naopak zapříčinilo, že byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě dojde k realizaci rozsáhlých stavebních prací hrazených v konečném důsledku z rozpočtu města, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení.

ÚOHS přistoupil k uložení jedné z nejvyšších pokut v oblasti zadávání veřejných zakázek, neboť v daném případě je stavba již realizována a nápravy již tedy nelze dosáhnout. Rozhodnutí je však dosud nepravomocné, běží 15denní lhůta k podání možného rozkladu.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

4. prosince 2020 / Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v...

2. prosince 2020 / Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl jmenován Petr Mlsna Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval 1. prosince 2020 novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu. Dosavadní předseda ÚOHS Petr Rafaj na svou funkci rezignoval

16. listopadu 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil: ministerstvo chybovalo, avšak zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky nelze uložit vzhledem k bezpečnostním zájmům Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 13. listopadu 2020 zamítl rozklad italské společnosti Leonardo S. p. A. a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz