ÚOHS zastavil řízení týkající se zakázky na projektového manažera mýtného kvůli zpětvzetí návrhu

18. 11. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 18.11.2015 usnesení týkající se veřejné zakázky Ministerstva dopravy ČR „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“, která byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění společnosti Deloitte Advisory s.r.o.

Vzhledem k tomu, že společnost CROSS Zlín, a.s., vzala dne 12.11.2015 svůj návrh v této věci zpět, musel Úřad správní řízení zastavit.

Uvedený krok je čistě procesní povahy a nelze z něj nijak vyvozovat, zda Ministerstvo dopravy postupovalo v daném případě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či nikoliv. V případě získání pochybností o zákonnosti postupu zadavatele, lze věc řešit ve správním řízení zahájeném z úřední povinnosti. Rovněž není vyloučeno, že Úřadu může být zaslán jiný návrh na uložení zákazu plnění smlouvy.
Tiskové oddělení ÚOHS
15/059/VZ036 – S719/2015

13. listopadu 2019 / Ústavní soud zrušil poplatek za podnět v oblasti veřejných zakázek Plénum Ústavního soudu zrušilo pro neústavnost svým dnešním nálezem sp. zn. PL. ÚS 7/19 § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to ke dni vyhlášení nálezu

7. listopadu 2019 / Krajský soud zamítl žalobu Kapsche, definitivně potvrdil správnost postupu ÚOHS Krajský soud v Brně dnes na základě předchozího rozsudku Nejvyššího správního soudu zamítl žalobu společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí předsedy Úřadu...

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz