ÚOHS zastavil řízení týkající se zakázky na projektového manažera mýtného kvůli zpětvzetí návrhu

18. 11. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 18.11.2015 usnesení týkající se veřejné zakázky Ministerstva dopravy ČR „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“, která byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění společnosti Deloitte Advisory s.r.o.

Vzhledem k tomu, že společnost CROSS Zlín, a.s., vzala dne 12.11.2015 svůj návrh v této věci zpět, musel Úřad správní řízení zastavit.

Uvedený krok je čistě procesní povahy a nelze z něj nijak vyvozovat, zda Ministerstvo dopravy postupovalo v daném případě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či nikoliv. V případě získání pochybností o zákonnosti postupu zadavatele, lze věc řešit ve správním řízení zahájeném z úřední povinnosti. Rovněž není vyloučeno, že Úřadu může být zaslán jiný návrh na uložení zákazu plnění smlouvy.
Tiskové oddělení ÚOHS
15/059/VZ036 – S719/2015

17. dubna 2019 / K rozhodnutím o rámcových dohodách DSÚK na nákup autobusů Ústecký kraj ve své včerejší tiskové zprávě zavádějícím způsobem mylně, značně zjednodušeně a účelově interpretuje důvody dvou prvostupňových rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

16. dubna 2019 / Úřad zakázal plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky...

8. dubna 2019 / Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz