Sankce za nepřípustné rozdělení veřejné zakázky

20. 10. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z moci úřední uložil městské části Praha–Koloděje pokutu ve výši 250 tisíc korun za rozdělení veřejné zakázky na výstavbu mateřské školy na dvě veřejné zakázky a jeden dodatek, který Úřad posoudil jako třetí veřejnou zakázku. Došlo tak ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limit stanovený zákonem, v důsledku čehož zadavatel nezvolil odpovídající druh zadávacího řízení. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a zadavatel může proti němu podat rozklad.

Pro určení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek je rozhodující zejména místní, věcná, urbanistická, funkční, časová a technologická souvislost plnění, případně skutečnost, zda plnění tvoří jeden funkční celek. Všechna tato hlediska byla v daném případě prokázána.

Zákon umožňuje za určitých podmínek rozdělení veřejné zakázky na jednotlivé části. Nepřípustným se rozdělování veřejné zakázky stává tehdy, vede-li k umělému snižování předpokládané hodnoty, a tím k obcházení zákona zadáváním veřejných zakázek způsobem, jako by se jednalo o veřejné zakázky jiného druhu podle jejich předpokládané hodnoty (typicky tedy např. rozdělení podlimitní veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení podle zákona, na více veřejných zakázek malého rozsahu, které v zadávacím řízení podle zákona zadávány být nemusí). Při rozdělení veřejné zakázky v souladu se zákonem musí zadavatel určit předpokládanou hodnotu celého předmětu tak, aby zahrnovala hodnotu veškerých plnění uskutečňovaných v rámci všech částí příslušné veřejné zakázky.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
15/051/VZ034 – S453/2015

 

 

 

 

17. dubna 2019 / K rozhodnutím o rámcových dohodách DSÚK na nákup autobusů Ústecký kraj ve své včerejší tiskové zprávě zavádějícím způsobem mylně, značně zjednodušeně a účelově interpretuje důvody dvou prvostupňových rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

16. dubna 2019 / Úřad zakázal plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky...

8. dubna 2019 / Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz