Mikroregion Litavka losoval netransparentně, rozklad byl zamítnut

16. 10. 2015
Mikroregion Litavka porušil zákon o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Kanalizace v aglomeraci Zdice-Chodouň“. Potvrdil to ve svém druhostupňovém rozhodnutí předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj, který zamítl rozklad zadavatele. Za spáchání správního deliktu byla Mikroregionu Litavka uložena pokuta 200 000 Kč.

Zadavatel chyboval, když před zahájením losování prostřednictvím elektronického zařízení, kterým mělo být provedeno omezení počtu zájemců o zakázku, neumožnil přečíslování účastníků losování, přestože o to jeden z nich žádal. Provedení přečíslování přitom bylo jednou z mála možností, jak zajistit a kontrolovat transparentnost výběru.

Způsob losování pomocí elektronického zařízení je totiž ze své povahy zpětně nepřezkoumatelný, když prakticky vylučuje kontrolu zájemců provedenou bezprostředně před losováním či v jeho průběhu. Přečíslování před zahájením vlastního losování tedy mohlo rozptýlit případné pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele související s možností manipulace elektronického losovacího zařízení prostřednictvím ovlivnění jeho softwaru.

Přestože použité losovací zařízení a jeho zabezpečení pečetí bylo podrobně popsáno v notářském zápisu, nevypovídá to dle Úřadu nic o stavu zařízení v okamžiku losování. Notář se totiž nemůže k uvedeným technickým otázkám sám vyjadřovat (zjišťovat je a ověřovat), a proto je nutno považovat skutečnosti uvedené v notářském zápisu pouze za vyjádření osoby, která proces losování moderovala.

Odmítnutí přečíslování zájemců pak vzbuzuje pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, neboť vzniká podezření, že losovací mechanismus byl nastaven tak, aby byli vylosováni předem vybraní zájemci. Postup zadavatele byl netransparentní a mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

V podaném rozkladu zadavatel namítal jak celou řadu procesních pochybení na straně prvoinstančního orgánu, tak napadal i závěry Úřadu o meritu věci. Předseda ÚOHS však námitky rozkladu zamítl a potvrdil zákonnost postupu v prvním stupni. 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
15/050/VZ033 – R451/2014

17. dubna 2019 / K rozhodnutím o rámcových dohodách DSÚK na nákup autobusů Ústecký kraj ve své včerejší tiskové zprávě zavádějícím způsobem mylně, značně zjednodušeně a účelově interpretuje důvody dvou prvostupňových rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

16. dubna 2019 / Úřad zakázal plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky...

8. dubna 2019 / Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz