Mikroregion Litavka losoval netransparentně, rozklad byl zamítnut

16. 10. 2015
Mikroregion Litavka porušil zákon o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Kanalizace v aglomeraci Zdice-Chodouň“. Potvrdil to ve svém druhostupňovém rozhodnutí předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj, který zamítl rozklad zadavatele. Za spáchání správního deliktu byla Mikroregionu Litavka uložena pokuta 200 000 Kč.

Zadavatel chyboval, když před zahájením losování prostřednictvím elektronického zařízení, kterým mělo být provedeno omezení počtu zájemců o zakázku, neumožnil přečíslování účastníků losování, přestože o to jeden z nich žádal. Provedení přečíslování přitom bylo jednou z mála možností, jak zajistit a kontrolovat transparentnost výběru.

Způsob losování pomocí elektronického zařízení je totiž ze své povahy zpětně nepřezkoumatelný, když prakticky vylučuje kontrolu zájemců provedenou bezprostředně před losováním či v jeho průběhu. Přečíslování před zahájením vlastního losování tedy mohlo rozptýlit případné pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele související s možností manipulace elektronického losovacího zařízení prostřednictvím ovlivnění jeho softwaru.

Přestože použité losovací zařízení a jeho zabezpečení pečetí bylo podrobně popsáno v notářském zápisu, nevypovídá to dle Úřadu nic o stavu zařízení v okamžiku losování. Notář se totiž nemůže k uvedeným technickým otázkám sám vyjadřovat (zjišťovat je a ověřovat), a proto je nutno považovat skutečnosti uvedené v notářském zápisu pouze za vyjádření osoby, která proces losování moderovala.

Odmítnutí přečíslování zájemců pak vzbuzuje pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, neboť vzniká podezření, že losovací mechanismus byl nastaven tak, aby byli vylosováni předem vybraní zájemci. Postup zadavatele byl netransparentní a mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

V podaném rozkladu zadavatel namítal jak celou řadu procesních pochybení na straně prvoinstančního orgánu, tak napadal i závěry Úřadu o meritu věci. Předseda ÚOHS však námitky rozkladu zamítl a potvrdil zákonnost postupu v prvním stupni. 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
15/050/VZ033 – R451/2014

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

24. srpna 2020 / Vzhledem k bezpečnostním zájmům státu Úřad neuložil zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu italské společnosti Leonardo S. p. A. na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových...

17. srpna 2020 / DPP zadal zakázky na energetické služby bez zadávacího řízení, hrozí mu pokuta 1,2 milionu korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) pokutu ve výši 1,2 milionu korun za dva přestupky, jichž se dopustil tím, že zadal společnosti...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz