Pokuta za neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění

15. 10. 2015
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný Vojenským technickým ústavem, s. p., a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla tomuto zadavateli uložena sankce ve výši 300 tisíc korun za správní delikt, kterého se dopustil při zadávání dvou veřejných zakázek na dodávku a instalaci systémů ATM LZ a VCS 3020X, jež zadal v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním v podobě existence výhradních práv určitého dodavatele. Zadavatel však v obou případech zahrnul do předmětu plnění rovněž dodávky hardwaru, na nějž již konkrétní dodavatel výhradními právy nedisponoval. Zadavatel uzavřel smlouvy s dodavateli.

Podmínky pro postup v jednacím řízení bez uveřejnění byly naplněny pouze v části poptávající software, k němuž disponovali příslušní vybraní uchazeči výhradními autorskými právy. Součástí veřejných zakázek ovšem byla i dodávka hardwaru, jehož cena byla v případě veřejné zakázky na systém ATM LZ přibližně 6 600 000 Kč a v případě veřejné zakázky na systém VCS 3020X byla dodávka hardwaru ve výši přibližně 7 700 000 Kč. Dodávku hardwaru měl zadavatel řešit prostřednictvím režimu zachovávajícího hospodářskou soutěž. Režim jednacího řízení bez uveřejnění představuje faktickou eliminaci hospodářské soutěže, neboť nevystavuje ve finále předloženou nabídku jakékoli konkurenci. Jedná se o výjimečný režim, který lze užít pouze za dodržení zákonem striktně stanovených podmínek.

Předseda se plně ztotožnil s úvahami Úřadu uvedenými v prvostupňovém rozhodnutí a rovněž se závěrem, že zadavatel neunesl své důkazní břemeno, když neprokázal, že na poptávaný hardware disponují výhradními právy pouze příslušní vybraní uchazeči. Svým postupem mohl zadavatel podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

15/049/VZ032 – R423/2014

 

17. dubna 2019 / K rozhodnutím o rámcových dohodách DSÚK na nákup autobusů Ústecký kraj ve své včerejší tiskové zprávě zavádějícím způsobem mylně, značně zjednodušeně a účelově interpretuje důvody dvou prvostupňových rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

16. dubna 2019 / Úřad zakázal plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky...

8. dubna 2019 / Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz