Pokuta za neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění

15. 10. 2015
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný Vojenským technickým ústavem, s. p., a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla tomuto zadavateli uložena sankce ve výši 300 tisíc korun za správní delikt, kterého se dopustil při zadávání dvou veřejných zakázek na dodávku a instalaci systémů ATM LZ a VCS 3020X, jež zadal v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním v podobě existence výhradních práv určitého dodavatele. Zadavatel však v obou případech zahrnul do předmětu plnění rovněž dodávky hardwaru, na nějž již konkrétní dodavatel výhradními právy nedisponoval. Zadavatel uzavřel smlouvy s dodavateli.

Podmínky pro postup v jednacím řízení bez uveřejnění byly naplněny pouze v části poptávající software, k němuž disponovali příslušní vybraní uchazeči výhradními autorskými právy. Součástí veřejných zakázek ovšem byla i dodávka hardwaru, jehož cena byla v případě veřejné zakázky na systém ATM LZ přibližně 6 600 000 Kč a v případě veřejné zakázky na systém VCS 3020X byla dodávka hardwaru ve výši přibližně 7 700 000 Kč. Dodávku hardwaru měl zadavatel řešit prostřednictvím režimu zachovávajícího hospodářskou soutěž. Režim jednacího řízení bez uveřejnění představuje faktickou eliminaci hospodářské soutěže, neboť nevystavuje ve finále předloženou nabídku jakékoli konkurenci. Jedná se o výjimečný režim, který lze užít pouze za dodržení zákonem striktně stanovených podmínek.

Předseda se plně ztotožnil s úvahami Úřadu uvedenými v prvostupňovém rozhodnutí a rovněž se závěrem, že zadavatel neunesl své důkazní břemeno, když neprokázal, že na poptávaný hardware disponují výhradními právy pouze příslušní vybraní uchazeči. Svým postupem mohl zadavatel podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

15/049/VZ032 – R423/2014

 

21. listopadu 2019 / Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává v rámci svých informačních listů první díl průvodce zadáváním veřejných zakázek, který je určen zejména pro začínající či nepříliš...

13. listopadu 2019 / Ústavní soud zrušil poplatek za podnět v oblasti veřejných zakázek Plénum Ústavního soudu zrušilo pro neústavnost svým dnešním nálezem sp. zn. PL. ÚS 7/19 § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to ke dni vyhlášení nálezu

7. listopadu 2019 / Krajský soud zamítl žalobu Kapsche, definitivně potvrdil správnost postupu ÚOHS Krajský soud v Brně dnes na základě předchozího rozsudku Nejvyššího správního soudu zamítl žalobu společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí předsedy Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz