Pokuta za neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění

15. 10. 2015
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný Vojenským technickým ústavem, s. p., a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla tomuto zadavateli uložena sankce ve výši 300 tisíc korun za správní delikt, kterého se dopustil při zadávání dvou veřejných zakázek na dodávku a instalaci systémů ATM LZ a VCS 3020X, jež zadal v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním v podobě existence výhradních práv určitého dodavatele. Zadavatel však v obou případech zahrnul do předmětu plnění rovněž dodávky hardwaru, na nějž již konkrétní dodavatel výhradními právy nedisponoval. Zadavatel uzavřel smlouvy s dodavateli.

Podmínky pro postup v jednacím řízení bez uveřejnění byly naplněny pouze v části poptávající software, k němuž disponovali příslušní vybraní uchazeči výhradními autorskými právy. Součástí veřejných zakázek ovšem byla i dodávka hardwaru, jehož cena byla v případě veřejné zakázky na systém ATM LZ přibližně 6 600 000 Kč a v případě veřejné zakázky na systém VCS 3020X byla dodávka hardwaru ve výši přibližně 7 700 000 Kč. Dodávku hardwaru měl zadavatel řešit prostřednictvím režimu zachovávajícího hospodářskou soutěž. Režim jednacího řízení bez uveřejnění představuje faktickou eliminaci hospodářské soutěže, neboť nevystavuje ve finále předloženou nabídku jakékoli konkurenci. Jedná se o výjimečný režim, který lze užít pouze za dodržení zákonem striktně stanovených podmínek.

Předseda se plně ztotožnil s úvahami Úřadu uvedenými v prvostupňovém rozhodnutí a rovněž se závěrem, že zadavatel neunesl své důkazní břemeno, když neprokázal, že na poptávaný hardware disponují výhradními právy pouze příslušní vybraní uchazeči. Svým postupem mohl zadavatel podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

15/049/VZ032 – R423/2014

 

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

24. srpna 2020 / Vzhledem k bezpečnostním zájmům státu Úřad neuložil zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu italské společnosti Leonardo S. p. A. na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových...

17. srpna 2020 / DPP zadal zakázky na energetické služby bez zadávacího řízení, hrozí mu pokuta 1,2 milionu korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) pokutu ve výši 1,2 milionu korun za dva přestupky, jichž se dopustil tím, že zadal společnosti...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz