Zakázku MPSV vrací rozhodnutí ÚOHS jen o krok zpět

11. 9. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulých dnech vydal prvostupňové rozhodnutí týkající se veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“. O rozhodnutí Úřad dnes obsáhle referoval deník MF Dnes (Kdo vyplatí lidem bez práce podporu? Neví to ani stát. MF Dnes, 11.9.2015, s. 2). Rozhodnutí Úřadu však redaktorky deníku nejspíše neměly k dispozici v úplnosti, případně je zcela nepročetly, neboť při své analýze dospěly k nesprávným závěrům.

Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že MPSV porušilo zákon o veřejných zakázkách, neboť nezdůvodnilo, proč neshledalo žádnou z nabídkových cen za mimořádně nízkou. Nabídkové ceny se přitom pohybovaly výrazně níže než cena, kterou zadavatel původně předpokládal, a existovala u nich tedy oprávněná pochybnost o tom, že mimořádně nízké mohou být.

Smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je ochrana zadavatele před uchazeči, kteří hodlají v zakázce zvítězit předložením ceny, za niž není možno zakázku realizovat. Hodnoticí komise tedy musí posoudit, zda jsou nabídkové ceny reálné nebo zda jsou mimořádně nízké. Pokud usoudí, že se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, pak si musí vyžádat od uchazeče její zdůvodnění, které buď akceptuje, nebo nabídku vyřadí. Obdobně je zadavatel povinen transparentně zdůvodnit, proč ceny uchazečů za mimořádně nízké nepovažuje, přestože vykazují značné odchylky od předpokládané ceny zakázky.

Úřad proto zrušil pouze některé úkony týkající se posouzení a hodnocení nabídek. To je jedním ze závěrečných kroků v zadávacím řízení a MPSV by mělo být schopno je rychle zopakovat, tentokrát i se zdůvodněním, proč nabídkové ceny nepovažuje za mimořádně nízké. Zadávací řízení se tedy na rozdíl od toho, co tvrdí MF Dnes, nedostává zpět na počátek, ale může být v poměrně krátké době zadavatelem dokončeno, a to transparentně a zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

V článku uvedená paralela s rozhodnutím ÚOHS o zakázce na provoz centrálního registru vozidel je nepřípadná, neboť u CRV došlo k zásadnímu pochybení zadavatele již v nastavení zadávacích podmínek a Úřad tedy musel zrušit celé zadávací řízení. V případě MPSV bylo přitom zrušeno jen několik málo úkonů v závěru zadávacího řízení. Úřad si naopak vysoce cení přístupu MPSV ke správnímu řízení a také oceňuje kvalitu zadávací dokumentace, kterou ministerstvo dokázalo pro takto komplikovanou zakázku zpracovat. 

Tiskové oddělení ÚOHS
15/041/VZ025-S405,417/2015

17. dubna 2019 / K rozhodnutím o rámcových dohodách DSÚK na nákup autobusů Ústecký kraj ve své včerejší tiskové zprávě zavádějícím způsobem mylně, značně zjednodušeně a účelově interpretuje důvody dvou prvostupňových rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

16. dubna 2019 / Úřad zakázal plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky...

8. dubna 2019 / Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz