Velešín přidělil zakázku bez zadávacího řízení

20. 5. 2014
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 250 000 Kč městu Velešín za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „Provedení ZTV – Velešín JIH“. Město podepsalo smlouvu na realizaci předmětné zakázky, aniž by provedlo zadávací řízení.

Zadavatel v roce 2008 vypsal veřejnou zakázku na provedení základního technického vybavení a se společností AM Invest CZ s.r.o. uzavřel smlouvu o dílo. Následně byla také uzavřena smlouva, podle níž společnost AM Invest CZ s.r.o. získala pozemky, na nichž bylo provedeno ZTV, a to za cenu 1 Kč za m2, které měla následně prodávat dalším subjektům za částku nejvýše 890 Kč za m2. V roce 2012 však byl uzavřen dodatek ke smlouvě, jímž byla všechna práva a závazky převedeny z původního dodavatele - společnosti AM Invest CZ s.r.o na společnost Tangenta, spol. s r.o. – vybraného uchazeče.

Uzavření dodatku podle rozhodnutí ÚOHS představuje samostatnou veřejnou zakázku, když předpokládaný nepeněžitý závazek zadavatele, jenž byl hrazen formou prodeje pozemků, činil více než 25 milionů Kč. Zadavatel tedy nepostupoval podle zákona, neboť veřejnou zakázku nezadal v některém ze zákonem stanovených typů zadávacího řízení. Výběru dodavatele tedy nepředcházelo žádné transparentně provedené zadávací řízení, které by objektivně dokládalo, že právě vybraný uchazeč nabízí nejlepší smluvní podmínky, zadavatel naopak v šetřeném případě „přímo“ přistoupil k uzavření smlouvy. Protože zadavatel před uzavřením smlouvy neprovedl zadávací řízení ve smyslu zákona, jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by v rámci transparentně uskutečněného zadávacího řízení obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky na požadované stavební práce.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/040/VZ011 – S510/2012, R48/2013

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz