Ve většině případů vyhrává u soudu ÚOHS

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má v letošním roce velice vysokou úspěšnost při soudních přezkumech jeho rozhodnutí. Jednotlivé soudy (Krajský soud v Brně, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud) vydaly v první polovině roku v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže celkem 26 rozhodnutí, ve dvaceti z nich přitom uspěl ÚOHS, což představuje 77%.

Celkem osmdesátiprocentní úspěšnost má antimonopolní úřad v oblasti hospodářské soutěže. Z 15 případů vyznívá v jeho prospěch dvanáct. Z hlediska aplikace soutěžního práva jde přitom i o některé velice významné kauzy. Z poslední doby lze zmínit například potvrzený kartel obchodních řetězců Billa a Julius Meinl nebo zakázanou vertikální dohodu společnosti ČEZ, která do svých obchodních smluv začlenila zákaz zpětného dovozu elektrické energie. Zamítnuta byla také žaloba Teplárenské společnosti Hlinsko, UPC nebo nejnověji Eurotelu. Případ se týká tzv. určovacího řízení, ve kterém ÚOHS (v roce 2004 resp. 2005) mj. konstatoval, že zamýšlené jednání Eurotelu spočívající v odmítnutí navázat přímý obchodní vztah v oblasti distribuce GO produktů se společností FINOS by bylo zneužitím dominantního postavení na trhu dodávek dobíjecích GO kupónů. Proti tomuto výroku se Eurotel odvolal, Krajský soud v Brně však v červnu 2006 potvrdil závěry ÚOHS. Stejný soud také 1.6.2006 odmítl žalobu RWE Transgas, kterou tato společnost brojila proti rozšíření předmětu stále probíhajícího správního řízení na trhu s plynem.

Neúspěšný byl ÚOHS v letošním roce dosud pouze ve třech kauzách z oblasti ochrany hospodářské soutěže. Případy ovšem nejsou definitivně uzavřeny. Krajský soud v Brně zrušil na základě žaloby společnosti Mediaprint rozhodnutí ÚOHS z roku 2003, kterými bylo zastaveno správní řízení vedené s vydavateli tisku. Proti rozsudku Krajského soudu v Brně však ÚOHS podal Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Krajský soud v Brně také zrušil pořádkovou pokutu 300 tisíc korun Delta pekárnám. ÚOHS následně upřesnil výrok svého rozhodnutí a pokutu uložil prvostupňově znovu. Poslední případ, v rámci kterého uspěla žalující strana je zrušené rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým byl zamítnut návrh cukrovarnických společností na povolení spojení (Südzucker/Saint Louis Sucre). ÚOHS v této kauze zvažuje další postup, přičemž písemné vyhotovení rozsudku soudu dosud neobdržel.

Celkem v současné době čelí ÚOHS v oblasti ochrany hospodářské soutěže na Krajském soudu v Brně a na Nejvyšším správním soudu 25 žalobám (například kartel distributorů pohonných hmot, pekařů, tři žaloby Českého Telecomu a další). V sedmi případech podal sám Úřad kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (4x spor telekomunikačních firem o tzv. propojení, Česká rafinérská, Český mobil – dobíjecí karty, kde došlo ke snížení pokuty). Obecně lze přitom konstatovat, že u soudu končí většina řízení, ve kterých byly pravomocně uloženy pokuty. Přesto se vyskytují příklady, kdy firmy Úřad nežalují a sankce přímo zaplatí. Český Telecom tak nerozporoval pokuty 23 mil. korun za zneužití dominantního postavení na trhu zprostředkování přístupu k internetu za užití technologie ADSL, 6,5 mil. za určování cen při distribuci telefonních karet a 10 mil. za určení cen za dodávky modemů (oproti tomu se Český Telecom odvolal proti pokutám 81,7 mil., 205 mil. a 80 mil. korun). Žalobu proti pokutě 2,3 mil. korun za určování minimálních ročních odběrů piva stáhl v letošním roce Plzeňský Prazdroj.

Vysokou úspěšnost u soudních přezkumů si ÚOHS uchovává také v oblasti veřejných zakázek. Z jedenácti rozsudků Krajského soudu v Brně je osm ve prospěch antimonopolního úřadu, což znamená 73 procent. Pouze v jediném případě, však bylo rozhodnutí ÚOHS zrušeno. V další kauze vzal ÚOHS svou Kasační stížnost zpět a v případě Lesů ČR uložil Krajský soud v Brně ÚOHS povinnost rozhodnout, což se již předtím stalo. Zamítnuty, nebo odmítnuty byly například žaloby Březové nad Svitavou, Plzeň (obvod 3), společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, Trutnova a další.

Souhrnem Krajský soud v Brně v současné době projednává 26 žalob na rozhodnutí ÚOHS v oblasti veřejných zakázek (včetně tendru na mýtné či výběru dodavatele transportérů) a Nejvyšší správní soud řeší čtyři případy. V oblasti veřejné podpory, v které měl ÚOHS v letech 2000-2004 také rozhodovací pravomoc je v současné době řešen ještě jeden případ, žádný rozsudek nebyl v letošním roce vynesen.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

9. ledna 2020 / Varnsdorf nepodal rozklad, pokuta za radary je pravomocná Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku...

19. prosince 2019 / Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje druhý díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

4. prosince 2019 / NSS rozhodl i druhou část mýtné kauzy ve prospěch ÚOHS, rozhodnutí o zákazu plnění se bude rušit Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz