Úřad uložil pokutu a zakázal plnění smlouvy na svoz odpadu v Příbrami

27. 3. 2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli Technické služby Příbram pokutu ve výši 220 000 Kč a zákaz plnění Smlouvy o odstraňování odpadu č. 120401 ve znění dodatků č. 1 a 2. Rozhodnutí potvrdil ve druhé instanci také předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tedy pravomocné.

Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když uvedenou smlouvu na plnění v objemu 14 mil. Kč bez DPH uzavřel bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Oznámení bylo od 17.1. do 14.3.2012 uveřejněno pouze na internetových stránkách zadavatele a na soukromém webovém portálu e-zakázky. Zákon přitom v případě nadlimitních veřejných zakázek na tyto služby požaduje, aby bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněno jak v informačním systému o veřejných zakázkách, tak rovněž i v Úředním věstníku Evropské unie. V prošetřované veřejné zakázce tak zadavatel prokazatelně neučinil, nedošlo tedy k efektivní soutěži o zakázku a nabídku zaslal pouze jediný uchazeč. Podle Úřadu tedy Technické služby Příbram svým postupem podstatně ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

Úřad vyhověl rovněž návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, neboť zadavatel nepředložil dostatečné důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, které by uložení zákazu plnění smlouvy bránily. 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/024/VZ004 – S395/2012, R35,37/2013

 

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz