Správní řízení ve věci Komunikační infrastruktury veřejné správy

20. 2. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje za nutné uvést na pravou míru informace v médiích ohledně správního řízení ve věci veřejné zakázky Ministerstva vnitra ČR na „Poskytování služeb KIVS 2013-2017“.

ÚOHS v uvedené věci obdržel dva návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele od uchazečů ha-vel internet s.r.o. a České Radiokomunikace a.s., na jejichž základě byla zahájena správní řízení. Již v prosinci 2012 Úřad ve věci vydal předběžné opatření, kterým pozastavil celé zadávací řízení. Počátkem tohoto týdne však předběžné opatření zmírnil a nařídil pouze zákaz uzavřít smlouvu v dynamickém nákupním systému. Předběžné opatření je standardním krokem, který se provádí vždy, když zadavatel ještě neuzavřel smlouvu s vybraným uchazečem a jsou pochybnosti o souladu jeho postupu se zákonem o veřejných zakázkách.

Námitky navrhovatelů proti zakázce se týkají zejména údajného preferování stávajících poskytovatelů komunikačních služeb a nepřiměřeně stanovené lhůty pro převod dat. Odůvodněnost námitek ÚOHS nyní prověřuje ve správním řízení.

Při prošetřování zakázky nicméně Úřad získal důvodné podezření, že samotný dynamický zadávací systém obsahuje podstatnou vadu, která by mohla znamenat neregulérnost desítek či stovek zakázek, jež budou přes systém zadány. Jedná se o zásadní problém, která by mohl znepřístupnit zakázky KIVS pro řadu uchazečů. Ve světle tohoto podezření je postup Úřadu zcela logickým krokem, který může zabránit budoucímu napadení těchto zakázek z důvodu možné diskriminace potenciálních dodavatelů.

ÚOHS podporuje zřizování centrálních nákupních systémů jako efektivního způsobu snižování nákladů ve veřejném sektoru. Jádra systémů musí být nicméně založena na základech, které jsou transparentní, nediskriminační a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
13/015/VZ003

4. prosince 2020 / Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v...

2. prosince 2020 / Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl jmenován Petr Mlsna Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval 1. prosince 2020 novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu. Dosavadní předseda ÚOHS Petr Rafaj na svou funkci rezignoval

16. listopadu 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil: ministerstvo chybovalo, avšak zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky nelze uložit vzhledem k bezpečnostním zájmům Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 13. listopadu 2020 zamítl rozklad italské společnosti Leonardo S. p. A. a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz