Předseda potvrdil pokutu brněnským teplárnám

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil uložení 200 tisícové pokuty společnosti Teplárny Brno za chybný postup při zadání veřejné zakázky na získání úvěru na přefinancování dluhopisů.

Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 500 milionů korun za účelem výplaty emise dluhopisů vydaných na financování stavby paroplynové teplárny Červený mlýn.

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení obdržel celkem 7 nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Československé obchodní banky (ČSOB) a HVB Bank Czech Republic (HVB Bank). Ta však nesplnila zadávací podmínky. ČSOB a HVB Bank totiž do své nabídky promítly uvolnění blokovaných peněžních prostředků zadavatele v celkové hodnotě 200 mil. Kč jako jednu z variant plnění předmětu veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že Teplárny Brno zvolily jako základní kritérium hodnocení nejnižší nabídkovou cenu, nebyla v daném případě variantní nabídka dle zákona přípustná a zároveň porovnatelná s ostatními (úroková sazba a výše úroků byla počítána z rozdílně vysokých jistin).

Nevyřazením uchazeče ČSOB a HVB Bank z další účasti v soutěži o veřejnou zakázku porušil zadavatel mj. také zásadu rovného zacházení se všemi uchazeči a zásadu zákazu diskriminace, když jinou variantní nabídku (uchazeče Dexia Kommunalkredit CR), která zahrnovala dvojí možnost řešení ze soutěže vyřadil.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz