SZIF byla uložena pokuta 70 tisíc korun

7. 9. 2006
Pokutu 70 tisíc korun Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 11. ledna 2005 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

Zadavatel porušil závažně zákon o zadávání veřejných zakázek v obchodní veřejné soutěži na dodávku hardwaru.

Zadavatel porušil zákon, když nevyloučil uchazeče CHW Group z další účasti v soutěži, přestože jím předložená nabídka nebyla z hlediska splnění soutěžních podmínek zadavatele úplná. Státní zemědělský intervenční fond přitom nabídku jmenovaného uchazeče vybral jako nejvhodnější a uzavřel s ním smlouvu na plnění zakázky.

Tím, že zadavatel ještě před uplynutím lhůty pro podání námitek činil úkony směřující k dokončení zadání zakázky porušil další ustanovení zákona. Zadavatel také porušil zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že vybraného uchazeče nevyzval k předložení dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady.

ÚOHS uložil pokutu v necelé polovině její možné výše. Zohledněna byla skutečnost, že se v případě SZIF jedná o první zjištěné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

odbor tisku a informací ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz