SZIF byla uložena pokuta 70 tisíc korun

7. 9. 2006
Pokutu 70 tisíc korun Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 11. ledna 2005 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

Zadavatel porušil závažně zákon o zadávání veřejných zakázek v obchodní veřejné soutěži na dodávku hardwaru.

Zadavatel porušil zákon, když nevyloučil uchazeče CHW Group z další účasti v soutěži, přestože jím předložená nabídka nebyla z hlediska splnění soutěžních podmínek zadavatele úplná. Státní zemědělský intervenční fond přitom nabídku jmenovaného uchazeče vybral jako nejvhodnější a uzavřel s ním smlouvu na plnění zakázky.

Tím, že zadavatel ještě před uplynutím lhůty pro podání námitek činil úkony směřující k dokončení zadání zakázky porušil další ustanovení zákona. Zadavatel také porušil zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že vybraného uchazeče nevyzval k předložení dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady.

ÚOHS uložil pokutu v necelé polovině její možné výše. Zohledněna byla skutečnost, že se v případě SZIF jedná o první zjištěné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

odbor tisku a informací ÚOHS

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz