SZIF byla uložena pokuta 70 tisíc korun

7. 9. 2006
Pokutu 70 tisíc korun Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 11. ledna 2005 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

Zadavatel porušil závažně zákon o zadávání veřejných zakázek v obchodní veřejné soutěži na dodávku hardwaru.

Zadavatel porušil zákon, když nevyloučil uchazeče CHW Group z další účasti v soutěži, přestože jím předložená nabídka nebyla z hlediska splnění soutěžních podmínek zadavatele úplná. Státní zemědělský intervenční fond přitom nabídku jmenovaného uchazeče vybral jako nejvhodnější a uzavřel s ním smlouvu na plnění zakázky.

Tím, že zadavatel ještě před uplynutím lhůty pro podání námitek činil úkony směřující k dokončení zadání zakázky porušil další ustanovení zákona. Zadavatel také porušil zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že vybraného uchazeče nevyzval k předložení dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady.

ÚOHS uložil pokutu v necelé polovině její možné výše. Zohledněna byla skutečnost, že se v případě SZIF jedná o první zjištěné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

odbor tisku a informací ÚOHS

23. července 2019 / Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dne 19. 7. 2019 zamítl rozklady proti prvostupňovým rozhodnutím, jimiž Úřad uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz...

17. července 2019 / ÚOHS neslouží účastníkům řízení, řídí se pouze zákonem V reakci na slova místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka pronesená ve včerejším rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál musí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže znovu...

16. července 2019 / Úřad neignoruje rozsudek Krajského soudu v Brně ani usnesení Nejvyššího správního soudu Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 15. 5. 2019 zavázal předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k věcnému přezkoumání prvostupňového rozhodnutí na základě rozkladu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz