ÚOHS opakovaně potvrdil uložení pokuty městské části Brno-střed

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 7. února 2005 potvrdil uložení pokuty 300.000,- Kč městské části Brno-střed za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v případě celkem sedmi zakázek.

V dané věci vydal ÚOHS již druhé druhostupňové rozhodnutí. To předchozí z února 2002 Nejvyšší správní soud v listopadu loňského roku zrušil, ač se v plné míře ztotožnil se zjištěnými několikanásobnými porušeními zákona. Důvodem zrušení rozhodnutí bylo pouze procesní pochybení, když výsledky provedeného hodnocení důkazů nebyly uvedeny v odůvodnění rozhodnutí.

V souladu se závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu se předseda Úřadu v novém řízení a rozhodnutí o rozkladu vyjádřil k zadavatelem předloženým kopiím listinných důkazů a zdůvodnil, proč je nepřipustil jako podklad pro rozhodnutí. Rozklad byl proto zamítnut.

Rozhodnutí ÚOHS se týká následujících sedmi zakázek: „zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace“, „rekonstrukce obytného domu na ul. Milady Horákové 40“, „rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Husova – budova Rašínova“, „rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI v ZŠ Antonínská 3 – budova Veveří č. 26 – 28“, „Křídlovická 54 – 66, oprava balkonů a zateplení objektu“, „Křenová 39“, „havarijní stav objektu Cejl – 49“.

Porušení zákona bylo například shledáno v případě veřejné zakázky týkající se objektu na Cejlu 49 zadané výzvou jednomu zájemci, neboť nebylo zjištěno naplnění zákonných podmínek pro použití tohoto způsobu zadání. Dále mj. zadavatel v případě zakázky na zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace nestanovil požadavek na zpracování nabídkové ceny a požadavek na dobu plnění veřejné zakázky, čímž uchazečům neposkytl souhrn údajů a informací ke zpracování nabídky. Zadavatel také u zakázky týkající se objektu Křenová 39 uzavřel smlouvu s uchazečem, který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů.

odbor tisku a informací ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz