ÚOHS opakovaně potvrdil uložení pokuty městské části Brno-střed

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 7. února 2005 potvrdil uložení pokuty 300.000,- Kč městské části Brno-střed za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v případě celkem sedmi zakázek.

V dané věci vydal ÚOHS již druhé druhostupňové rozhodnutí. To předchozí z února 2002 Nejvyšší správní soud v listopadu loňského roku zrušil, ač se v plné míře ztotožnil se zjištěnými několikanásobnými porušeními zákona. Důvodem zrušení rozhodnutí bylo pouze procesní pochybení, když výsledky provedeného hodnocení důkazů nebyly uvedeny v odůvodnění rozhodnutí.

V souladu se závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu se předseda Úřadu v novém řízení a rozhodnutí o rozkladu vyjádřil k zadavatelem předloženým kopiím listinných důkazů a zdůvodnil, proč je nepřipustil jako podklad pro rozhodnutí. Rozklad byl proto zamítnut.

Rozhodnutí ÚOHS se týká následujících sedmi zakázek: „zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace“, „rekonstrukce obytného domu na ul. Milady Horákové 40“, „rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Husova – budova Rašínova“, „rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI v ZŠ Antonínská 3 – budova Veveří č. 26 – 28“, „Křídlovická 54 – 66, oprava balkonů a zateplení objektu“, „Křenová 39“, „havarijní stav objektu Cejl – 49“.

Porušení zákona bylo například shledáno v případě veřejné zakázky týkající se objektu na Cejlu 49 zadané výzvou jednomu zájemci, neboť nebylo zjištěno naplnění zákonných podmínek pro použití tohoto způsobu zadání. Dále mj. zadavatel v případě zakázky na zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace nestanovil požadavek na zpracování nabídkové ceny a požadavek na dobu plnění veřejné zakázky, čímž uchazečům neposkytl souhrn údajů a informací ke zpracování nabídky. Zadavatel také u zakázky týkající se objektu Křenová 39 uzavřel smlouvu s uchazečem, který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů.

odbor tisku a informací ÚOHS

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz