Brno musí provést nový výběr

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl rozklad týkající se veřejné zakázky statutárního města Brna na geografický informační systém.

Potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavateli byl uložen nový výběr. Důvodem bylo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že o výběru nejvhodnější nabídky bylo rozhodnuto na základě neúplné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Tato zpráva neobsahovala výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější z nich. Z další účasti v soutěži navíc nebyl vyloučen uchazeč, který neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel v obchodní veřejné soutěži na geografický informační systém města Brna obdržel celkem 5 nabídek. Jako nejvhodnější nakonec vybral nabídku sdružení VARS BRNO/GEOVAP-GISMB. Na druhém místě se umístil uchazeč T – Mapy, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Úřad následně ve svém prvostupňovém rozhodnutí konstatoval porušení zákona. Proti tomuto výroku podalo rozklad sdružení VARS BRNO/GEOVAP-GISMB, které se naopak domáhalo potvrzení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Druhostupňové řízení potvrdilo závěry předchozího rozhodnutí ÚOHS. Úřad konstatoval, že vybraný uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona platného v době podání nabídky. Společnost GEOVAP totiž ve svém čestném prohlášení neuvedla, že nemá splatný nedoplatek nejen na pojistném, ale i na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti. Sdružení se při prokazování kvalifikačních předpokladů chybně řídilo dřívějším zněním zákona.

odbor tisku a informací ÚOHS

16. července 2019 / Úřad neignoruje rozsudek Krajského soudu v Brně ani usnesení Nejvyššího správního soudu Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 15. 5. 2019 zavázal předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k věcnému přezkoumání prvostupňového rozhodnutí na základě rozkladu...

11. července 2019 / Úřad podá kasační stížnost proti dnešnímu rozsudku ve věci smlouvy na mýtný systém Krajský soud v Brně dnes vyhlásil rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí Úřadu i následné rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci návrhu společnosti Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., na uložení...

9. července 2019 / Zavádějící informace v MF Dnes Deník MF Dnes, patřící do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, se opět pokouší politizovat rozhodování ÚOHS. Pomocí osobních útoků na předsedu úřadu se snaží vytvářet...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz