Brno musí provést nový výběr

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl rozklad týkající se veřejné zakázky statutárního města Brna na geografický informační systém.

Potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavateli byl uložen nový výběr. Důvodem bylo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že o výběru nejvhodnější nabídky bylo rozhodnuto na základě neúplné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Tato zpráva neobsahovala výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější z nich. Z další účasti v soutěži navíc nebyl vyloučen uchazeč, který neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel v obchodní veřejné soutěži na geografický informační systém města Brna obdržel celkem 5 nabídek. Jako nejvhodnější nakonec vybral nabídku sdružení VARS BRNO/GEOVAP-GISMB. Na druhém místě se umístil uchazeč T – Mapy, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Úřad následně ve svém prvostupňovém rozhodnutí konstatoval porušení zákona. Proti tomuto výroku podalo rozklad sdružení VARS BRNO/GEOVAP-GISMB, které se naopak domáhalo potvrzení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Druhostupňové řízení potvrdilo závěry předchozího rozhodnutí ÚOHS. Úřad konstatoval, že vybraný uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona platného v době podání nabídky. Společnost GEOVAP totiž ve svém čestném prohlášení neuvedla, že nemá splatný nedoplatek nejen na pojistném, ale i na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti. Sdružení se při prokazování kvalifikačních předpokladů chybně řídilo dřívějším zněním zákona.

odbor tisku a informací ÚOHS

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz