Ministerstvo dopravy porušilo zákon

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl tři rozklady týkající se veřejné zakázky ministerstva dopravy na komplexní údržbu jeho budovy.

ÚOHS zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Důvodem bylo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že zadavatel nevyloučil ze soutěže uchazeče České dráhy, který nesplnil některé požadavky stanovené zadavatelem.

České dráhy nedoložily údaje o vlastním „help desku“ (operativní dispečink, který zprostředkovává komunikaci s databází popisu budovy, prostředků a zaměstnanců, komunikaci se zákazníkem, dodavateli, zaměstnanci) pro předávání informací souvisejících s údržbou budovy prostřednictvím www stránek jak ministerstvo požadovalo, ale pouze deklarovaly jeho zřízení „v případě potřeby.“

„ÚOHS správně posoudil, že zadavatel porušil zákon, když nevyloučil ze soutěže uchazeče, který nesplnil požadavky zadavatele,“ uvedl po prostudování podaných rozkladů předseda Úřadu Josef Bednář.

Zadavatel požadoval doložit údaje o již existujícím help desku. Tvrzení Českých drah, že tento výklad by znamenal diskriminaci a na straně nevybraných uchazečů navíc promrhané náklady je bezpředmětné. Každá účast v soutěži je spojena s určitými náklady a rizikem neúspěchu. Zadavatel přitom stanovil i podmínku na doložení údajů „o vlastním centrálním dispečinku“, kdy použil v textu zcela shodných slovních obratů, přitom nutnost doložit tyto údaje žádným z účastníků řízení zpochybněna nebyla.

 Pro realizaci zakázky na komplexní údržbu budovy ministerstva byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti Optiservis. Její rozklad, podobně jako rozklady zadavatele a neúspěšného uchazeče Českých drah, předseda ÚOHS nyní zamítl. Optiservis se podáním rozkladu domáhal zrušení napadeného rozhodnutí Úřadu, ministerstvo dopravy rovněž požadovalo potvrzení svého výběru nejvhodnější nabídky, České dráhy se domáhaly zrušení soutěže.

ÚOHS v minulosti veřejné zakázky ministerstva dopravy několikrát prošetřoval. Pokuta za porušení zákona byla uložena pouze v jednom případě. Za nevyhlášení veřejné obchodní soutěže na výrobu tiskopisů, zkušebních testů, vyhodnocovacích šablon apod. byla tomuto zadavateli uložena pokuta 100 tisíc korun (blíže viz http://www2.compet.cz/ISU/2001/VZ/pis8199.html).

Odbor tisku a informací ÚOHS

 

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz