Ministerstvo dopravy porušilo zákon

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl tři rozklady týkající se veřejné zakázky ministerstva dopravy na komplexní údržbu jeho budovy.

ÚOHS zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Důvodem bylo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že zadavatel nevyloučil ze soutěže uchazeče České dráhy, který nesplnil některé požadavky stanovené zadavatelem.

České dráhy nedoložily údaje o vlastním „help desku“ (operativní dispečink, který zprostředkovává komunikaci s databází popisu budovy, prostředků a zaměstnanců, komunikaci se zákazníkem, dodavateli, zaměstnanci) pro předávání informací souvisejících s údržbou budovy prostřednictvím www stránek jak ministerstvo požadovalo, ale pouze deklarovaly jeho zřízení „v případě potřeby.“

„ÚOHS správně posoudil, že zadavatel porušil zákon, když nevyloučil ze soutěže uchazeče, který nesplnil požadavky zadavatele,“ uvedl po prostudování podaných rozkladů předseda Úřadu Josef Bednář.

Zadavatel požadoval doložit údaje o již existujícím help desku. Tvrzení Českých drah, že tento výklad by znamenal diskriminaci a na straně nevybraných uchazečů navíc promrhané náklady je bezpředmětné. Každá účast v soutěži je spojena s určitými náklady a rizikem neúspěchu. Zadavatel přitom stanovil i podmínku na doložení údajů „o vlastním centrálním dispečinku“, kdy použil v textu zcela shodných slovních obratů, přitom nutnost doložit tyto údaje žádným z účastníků řízení zpochybněna nebyla.

 Pro realizaci zakázky na komplexní údržbu budovy ministerstva byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti Optiservis. Její rozklad, podobně jako rozklady zadavatele a neúspěšného uchazeče Českých drah, předseda ÚOHS nyní zamítl. Optiservis se podáním rozkladu domáhal zrušení napadeného rozhodnutí Úřadu, ministerstvo dopravy rovněž požadovalo potvrzení svého výběru nejvhodnější nabídky, České dráhy se domáhaly zrušení soutěže.

ÚOHS v minulosti veřejné zakázky ministerstva dopravy několikrát prošetřoval. Pokuta za porušení zákona byla uložena pouze v jednom případě. Za nevyhlášení veřejné obchodní soutěže na výrobu tiskopisů, zkušebních testů, vyhodnocovacích šablon apod. byla tomuto zadavateli uložena pokuta 100 tisíc korun (blíže viz http://www2.compet.cz/ISU/2001/VZ/pis8199.html).

Odbor tisku a informací ÚOHS

 

23. července 2019 / Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dne 19. 7. 2019 zamítl rozklady proti prvostupňovým rozhodnutím, jimiž Úřad uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz...

17. července 2019 / ÚOHS neslouží účastníkům řízení, řídí se pouze zákonem V reakci na slova místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka pronesená ve včerejším rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál musí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže znovu...

16. července 2019 / Úřad neignoruje rozsudek Krajského soudu v Brně ani usnesení Nejvyššího správního soudu Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 15. 5. 2019 zavázal předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k věcnému přezkoumání prvostupňového rozhodnutí na základě rozkladu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz