Plzeňský kraj postupoval v souladu se zákonem

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil správnost postupu Plzeňského kraje při zadávání veřejné zakázky na manažerský informační systém týkající se nemocnic.

Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku pardubické společnosti STAPRO, která činila 6,5 mil. korun. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele se k ÚOHS odvolal neúspěšný uchazeč AKORD SOFTWARE a domáhal se zrušení zadání veřejné zakázky. A to mj. proto, že podle jeho názoru nebyl předmět plnění přesně definován a z výzvy k podání nabídek není zřejmé, jaký stupeň významu přisuzuje zadavatel jednotlivým hodnotícím kritériím.

ÚOHS v dvoustupňovém řízení neshledal porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vymezení předmětu plnění je natolik konkrétní, že umožňuje vypracovat kvalifikované nabídky. Žádný z uchazečů přitom nepožádal o bližší vymezení předmětu plnění. Zadavatel hodnotil nabídky na základě předem vymezených kritérií seřazených sestupně podle důležitosti. Prvním kritériem byla cena za pět let provozu. Přitom ne každou nabídkovou cenu, která je nižší než ostatní lze vždy automaticky považovat za mimořádně nízkou.

„Předložení rozdílných nabídkových cen není důsledkem nesrozumitelného zadání, ale běžné situace na trhu, kdy jednotliví uchazeči o veřejnou zakázku vycházejí ze svých zkušeností a materiálního zázemí. Situace, kdy jsou na základě podmínek zadání předloženy shodné nabídkové ceny, je v praxi poměrně výjimečná,“ uvedl k případu předseda ÚOHS Josef Bednář.

odbor tisku a informací ÚOHS

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz