Uchazeč dostal pokutu za použití nepravdivých údajů

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti GJW Praha spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách.

Společnost uvedla nepravdivé údaje při prokazování kvalifikace, když se ucházela o veřejnou zakázku Stavba č. 7500 „TV Praha 6, etapa 001, Kanalizace v Šáreckém údolí“ zadavatele Hlavní město Praha. Rozhodnutí doposud nenabylo právní moci. „Jedná se o dosti neobvyklý případ. Doposud jsme vždy ukládali sankci zadavateli, nikoliv uchazeči o zakázku,“ uvedla k rozhodnutí II. náměstkyně předsedy pověřená řízením sekce veřejných zakázek Jindřiška Koblihová.

Společnost GJW Praha podala nabídku na tuto zakázku za sdružení „Kanalizace Šárecké údolí“. Zadavatel však zjistil, že v dokladech prokazujících kvalifikace uchazeče jsou uvedeny nepravdivé údaje. Konkrétně byla v těchto dokladech jmenována osoba odpovědná za všechny stavební práce, byla doložena její odborná kvalifikace a čestné prohlášení o tom, že přijímá jmenování a bude tuto funkci vykonávat.. Při dotazu zadavatele však bylo zjištěno, že dotyčná osoba není o této věci informována, nedala souhlas k užití dokladu o své autorizaci, ani nepodepsala čestné prohlášení. Zadavatel na základě tohoto zjištění uchazeče ze soutěže vyloučil a podal podnět k Úřadu.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz