Uchazeč dostal pokutu za použití nepravdivých údajů

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti GJW Praha spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách.

Společnost uvedla nepravdivé údaje při prokazování kvalifikace, když se ucházela o veřejnou zakázku Stavba č. 7500 „TV Praha 6, etapa 001, Kanalizace v Šáreckém údolí“ zadavatele Hlavní město Praha. Rozhodnutí doposud nenabylo právní moci. „Jedná se o dosti neobvyklý případ. Doposud jsme vždy ukládali sankci zadavateli, nikoliv uchazeči o zakázku,“ uvedla k rozhodnutí II. náměstkyně předsedy pověřená řízením sekce veřejných zakázek Jindřiška Koblihová.

Společnost GJW Praha podala nabídku na tuto zakázku za sdružení „Kanalizace Šárecké údolí“. Zadavatel však zjistil, že v dokladech prokazujících kvalifikace uchazeče jsou uvedeny nepravdivé údaje. Konkrétně byla v těchto dokladech jmenována osoba odpovědná za všechny stavební práce, byla doložena její odborná kvalifikace a čestné prohlášení o tom, že přijímá jmenování a bude tuto funkci vykonávat.. Při dotazu zadavatele však bylo zjištěno, že dotyčná osoba není o této věci informována, nedala souhlas k užití dokladu o své autorizaci, ani nepodepsala čestné prohlášení. Zadavatel na základě tohoto zjištění uchazeče ze soutěže vyloučil a podal podnět k Úřadu.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz