Soud zamítl žalobu Trutnova

5. 9. 2006
Krajský soud v Brně zamítl žalobu města Trutnov týkající se „bytového domu v Trutnově, Horním Starém Městě 2114 se čtyřiceti bytovými jednotkami.“

Město v daném případě uzavřelo v červenci 2000 smlouvu o dílo s firmou CZ STAVEBNÍ HOLDING, aniž by prokazatelným způsobem doložilo, že tato společnost je jedinou, která může poskytnout plnění této zakázky.

Město Trutnov svým jednáním porušilo princip transparentnosti zadávacího procesu směřujícího k uzavření smlouvy. Je přitom možné, že by soutěž o veřejnou zakázku přinesla pro zadavatele zajímavější nabídku a smlouva o dílo by pak byla uzavřena za výhodnějších podmínek.

Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka již byla realizována a k porušení zákona došlo v roce 2000, nemohl již ÚOHS zadavateli uložil za jeho pochybení pokutu. Přesto město Trutnov napadlo rozhodnutí ÚOHS u soudu, který žalobu zamítl. „Realizace stavby bytového domu není natolik specifickou činností, kterou by mohl realizovat pouze jediný subjekt,“ uvedl mj. ve svém rozsudku soud.

Krajský soud v Brně vydal v letošním roce celkem 11 rozsudků týkajících se rozhodnutí ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V osmi případech byly žaloby zamítnuty a pouze třikrát uspěla žalující strana. V těchto třech případech však ÚOHS podal Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Tiskový odbor ÚOHS

Bližší informace:        http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis16727.html

http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis18789.html

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz