Soud zamítl žalobu Trutnova

5. 9. 2006
Krajský soud v Brně zamítl žalobu města Trutnov týkající se „bytového domu v Trutnově, Horním Starém Městě 2114 se čtyřiceti bytovými jednotkami.“

Město v daném případě uzavřelo v červenci 2000 smlouvu o dílo s firmou CZ STAVEBNÍ HOLDING, aniž by prokazatelným způsobem doložilo, že tato společnost je jedinou, která může poskytnout plnění této zakázky.

Město Trutnov svým jednáním porušilo princip transparentnosti zadávacího procesu směřujícího k uzavření smlouvy. Je přitom možné, že by soutěž o veřejnou zakázku přinesla pro zadavatele zajímavější nabídku a smlouva o dílo by pak byla uzavřena za výhodnějších podmínek.

Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka již byla realizována a k porušení zákona došlo v roce 2000, nemohl již ÚOHS zadavateli uložil za jeho pochybení pokutu. Přesto město Trutnov napadlo rozhodnutí ÚOHS u soudu, který žalobu zamítl. „Realizace stavby bytového domu není natolik specifickou činností, kterou by mohl realizovat pouze jediný subjekt,“ uvedl mj. ve svém rozsudku soud.

Krajský soud v Brně vydal v letošním roce celkem 11 rozsudků týkajících se rozhodnutí ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V osmi případech byly žaloby zamítnuty a pouze třikrát uspěla žalující strana. V těchto třech případech však ÚOHS podal Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Tiskový odbor ÚOHS

Bližší informace:        http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis16727.html

http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis18789.html

20. května 2020 / Rozklad zadavatelů ve věci VMO Žabovřeská byl zamítnut Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz