Soud zamítl žalobu Trutnova

5. 9. 2006
Krajský soud v Brně zamítl žalobu města Trutnov týkající se „bytového domu v Trutnově, Horním Starém Městě 2114 se čtyřiceti bytovými jednotkami.“

Město v daném případě uzavřelo v červenci 2000 smlouvu o dílo s firmou CZ STAVEBNÍ HOLDING, aniž by prokazatelným způsobem doložilo, že tato společnost je jedinou, která může poskytnout plnění této zakázky.

Město Trutnov svým jednáním porušilo princip transparentnosti zadávacího procesu směřujícího k uzavření smlouvy. Je přitom možné, že by soutěž o veřejnou zakázku přinesla pro zadavatele zajímavější nabídku a smlouva o dílo by pak byla uzavřena za výhodnějších podmínek.

Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka již byla realizována a k porušení zákona došlo v roce 2000, nemohl již ÚOHS zadavateli uložil za jeho pochybení pokutu. Přesto město Trutnov napadlo rozhodnutí ÚOHS u soudu, který žalobu zamítl. „Realizace stavby bytového domu není natolik specifickou činností, kterou by mohl realizovat pouze jediný subjekt,“ uvedl mj. ve svém rozsudku soud.

Krajský soud v Brně vydal v letošním roce celkem 11 rozsudků týkajících se rozhodnutí ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V osmi případech byly žaloby zamítnuty a pouze třikrát uspěla žalující strana. V těchto třech případech však ÚOHS podal Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Tiskový odbor ÚOHS

Bližší informace:        http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis16727.html

http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis18789.html

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz