Kontrola postupu ČSTV vyústila v zahájení 12 správních řízení

5. 9. 2006
Zadavatelé chybovali při výstavbě sportovišť

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil v minulých dnech celkem dvanáct správních řízení týkajících se veřejných zakázek zadaných Českým svazem tělesné výchovy (ČSTV). ÚOHS se začal intenzivně zabývat zakázkami na výstavbu sportovišť v loňském roce.

Uskutečnil kontrolu zadavatele města Uherské Hradiště, Sportovních klubů Zlín a také ČSTV. U ČSTV byly ke kontrole vybrány zakázky z let 2002-4 o celkovém objemu téměř 700 milionů korun, na jejichž realizaci byla poskytnuta dotace nad 10 mil. Důvodné podezření na chybný postup zadavatele má ÚOHS u dvanácti zakázek o objemu cca 200 milionů korun. Jde například o zakázku na rekonstrukci plaveckého stadionu v Praze Podolí, výstavbu fotbalových hřišť na ploše Velkého Strahovského stadionu v Praze, stavbu hřišť pro fotbalový klub FC Příbram, rekonstrukci tenisového areálu pražské Sparty, zimního stadionu SK Slavie Praha, fotbalového hřiště v Uherském Brodě a další.

Lhůta pro vydání rozhodnutí je třicet, případně šedesát dní ode dne zahájení řízení. ÚOHS již vydal čtyři nepravomocná rozhodnutí, v kterých konstatoval porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany zadavatele Sportovní kluby Zlín. Třikrát byly uloženy pokuty, které v souhrnu činí 70 tisíc korun. Ve všech čtyřech případech zadavatel opakoval stejné chyby. V záznamech o posouzení a hodnocení nabídek totiž neuvedl popis a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Tím porušil jednu ze základních zásad zadávacího procesu, a to zásadu transparentnosti. Dále porušoval zákon, když uzavíral smlouvy s uchazeči, kteří nesplnili před podpisem smlouvy kvalifikační předpoklady. Zmíněná porušení zákona se týkají zakázek na dostavbu a rekonstrukci areálu fotbalového stadiónu na Letné – etapy I – III (v rozporu se zákonem byly uzavírány smlouvy s firmami LUKROMITEL, EUROGREEN, POZIMOS) a zakázky na podlahy ve sportovní hale SK Zlín (realizace – firma TENNIS Zlín). U III. etapy rekonstrukce zlínského fotbalového stadionu (osvětlovací stožáry a informační tabule) zadavatel navíc chybně postupoval na základě výzvy jednomu zájemci k podání nabídky, aniž by byl k tomuto zjednodušenému postupu oprávněn. Všechny pokuty nejsou pravomocné, ve dvou případech byl podán rozklad.

V jednom ze dvou zahájených řízení byla uložena pokuta  také (200 tisíc - dosud nepravomocně) v případě města Uherské Hradiště. Zadavatel rozdělil výstavbu sportovního areálu (severní tribuna, jižní tribuna, hlavní vstupy a zpevněné plochy, volejbalové kurty) na dílčí zakázky, které zadal zjednodušenou formou výzev více zájemcům k podání nabídek, ač celková výše peněžitého závazku činila téměř 70 mil. korun. Město bylo v tomto případě povinno vypsat veřejnou obchodní soutěž, která by zajistila vyšší transparentnost a lepší konkurenční podmínky v zadávacím procesu. Pokuta není pravomocná, probíhá řízení o rozkladu.

Tiskový odbor ÚOHS

20. května 2020 / Rozklad zadavatelů ve věci VMO Žabovřeská byl zamítnut Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz