Kontrola postupu ČSTV vyústila v zahájení 12 správních řízení

5. 9. 2006
Zadavatelé chybovali při výstavbě sportovišť

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil v minulých dnech celkem dvanáct správních řízení týkajících se veřejných zakázek zadaných Českým svazem tělesné výchovy (ČSTV). ÚOHS se začal intenzivně zabývat zakázkami na výstavbu sportovišť v loňském roce.

Uskutečnil kontrolu zadavatele města Uherské Hradiště, Sportovních klubů Zlín a také ČSTV. U ČSTV byly ke kontrole vybrány zakázky z let 2002-4 o celkovém objemu téměř 700 milionů korun, na jejichž realizaci byla poskytnuta dotace nad 10 mil. Důvodné podezření na chybný postup zadavatele má ÚOHS u dvanácti zakázek o objemu cca 200 milionů korun. Jde například o zakázku na rekonstrukci plaveckého stadionu v Praze Podolí, výstavbu fotbalových hřišť na ploše Velkého Strahovského stadionu v Praze, stavbu hřišť pro fotbalový klub FC Příbram, rekonstrukci tenisového areálu pražské Sparty, zimního stadionu SK Slavie Praha, fotbalového hřiště v Uherském Brodě a další.

Lhůta pro vydání rozhodnutí je třicet, případně šedesát dní ode dne zahájení řízení. ÚOHS již vydal čtyři nepravomocná rozhodnutí, v kterých konstatoval porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany zadavatele Sportovní kluby Zlín. Třikrát byly uloženy pokuty, které v souhrnu činí 70 tisíc korun. Ve všech čtyřech případech zadavatel opakoval stejné chyby. V záznamech o posouzení a hodnocení nabídek totiž neuvedl popis a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Tím porušil jednu ze základních zásad zadávacího procesu, a to zásadu transparentnosti. Dále porušoval zákon, když uzavíral smlouvy s uchazeči, kteří nesplnili před podpisem smlouvy kvalifikační předpoklady. Zmíněná porušení zákona se týkají zakázek na dostavbu a rekonstrukci areálu fotbalového stadiónu na Letné – etapy I – III (v rozporu se zákonem byly uzavírány smlouvy s firmami LUKROMITEL, EUROGREEN, POZIMOS) a zakázky na podlahy ve sportovní hale SK Zlín (realizace – firma TENNIS Zlín). U III. etapy rekonstrukce zlínského fotbalového stadionu (osvětlovací stožáry a informační tabule) zadavatel navíc chybně postupoval na základě výzvy jednomu zájemci k podání nabídky, aniž by byl k tomuto zjednodušenému postupu oprávněn. Všechny pokuty nejsou pravomocné, ve dvou případech byl podán rozklad.

V jednom ze dvou zahájených řízení byla uložena pokuta  také (200 tisíc - dosud nepravomocně) v případě města Uherské Hradiště. Zadavatel rozdělil výstavbu sportovního areálu (severní tribuna, jižní tribuna, hlavní vstupy a zpevněné plochy, volejbalové kurty) na dílčí zakázky, které zadal zjednodušenou formou výzev více zájemcům k podání nabídek, ač celková výše peněžitého závazku činila téměř 70 mil. korun. Město bylo v tomto případě povinno vypsat veřejnou obchodní soutěž, která by zajistila vyšší transparentnost a lepší konkurenční podmínky v zadávacím procesu. Pokuta není pravomocná, probíhá řízení o rozkladu.

Tiskový odbor ÚOHS

4. prosince 2020 / Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v...

2. prosince 2020 / Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl jmenován Petr Mlsna Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval 1. prosince 2020 novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu. Dosavadní předseda ÚOHS Petr Rafaj na svou funkci rezignoval

16. listopadu 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil: ministerstvo chybovalo, avšak zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky nelze uložit vzhledem k bezpečnostním zájmům Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 13. listopadu 2020 zamítl rozklad italské společnosti Leonardo S. p. A. a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz