Ministerstvo chybovalo při nákupu nafukovacích stanů

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím konstatoval, že zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany při zadávání veřejné zakázky „Nafukovací stany a haly – doplnění, nákup“ porušil zákon o veřejných zakázkách. Zadavateli byla uložena sankce ve výši 25 000 Kč.

Ministerstvo obrany porušilo zákon, když v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci uvedlo specifikaci konkrétního typu stanu TPE6004-4 a MMS haly, podle níž lze přesně určit výrobce – italskou firmu EUROVINIL S.p.A. Uvádění technických specifikací, které se zmiňují o výrobcích určité značky nebo původu, je přitom zakázáno komunitárním právem. Tento postup mohl ovlivnit hodnocení nabídek tím, že se o veřejnou zakázku neucházeli další dodavatelé stanů a hal. Dále Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že zadavatel JAPOS měl být z výběrového řízení vyloučen, neboť nedoložil oprávnění k podnikání.

ÚOHS vedl správní řízení kvůli této veřejné zakázce již dříve, neboť obdržel návrh na přezkoumání úkonů zadavatele od neúspěšných uchazečů JAPOS CZ, s.r.o. a EGO Zlín, spol. s r.o.. Obě správní řízení pak na začátku června 2006 zastavil kvůli nesložení kauce, resp. složení kauce až na vyzvání. Při přezkoumání zadávací dokumentace však Úřad shledal důvody k zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz