Ministerstvo chybovalo při nákupu nafukovacích stanů

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím konstatoval, že zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany při zadávání veřejné zakázky „Nafukovací stany a haly – doplnění, nákup“ porušil zákon o veřejných zakázkách. Zadavateli byla uložena sankce ve výši 25 000 Kč.

Ministerstvo obrany porušilo zákon, když v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci uvedlo specifikaci konkrétního typu stanu TPE6004-4 a MMS haly, podle níž lze přesně určit výrobce – italskou firmu EUROVINIL S.p.A. Uvádění technických specifikací, které se zmiňují o výrobcích určité značky nebo původu, je přitom zakázáno komunitárním právem. Tento postup mohl ovlivnit hodnocení nabídek tím, že se o veřejnou zakázku neucházeli další dodavatelé stanů a hal. Dále Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že zadavatel JAPOS měl být z výběrového řízení vyloučen, neboť nedoložil oprávnění k podnikání.

ÚOHS vedl správní řízení kvůli této veřejné zakázce již dříve, neboť obdržel návrh na přezkoumání úkonů zadavatele od neúspěšných uchazečů JAPOS CZ, s.r.o. a EGO Zlín, spol. s r.o.. Obě správní řízení pak na začátku června 2006 zastavil kvůli nesložení kauce, resp. složení kauce až na vyzvání. Při přezkoumání zadávací dokumentace však Úřad shledal důvody k zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz