Ministerstvo chybovalo při nákupu nafukovacích stanů

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím konstatoval, že zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany při zadávání veřejné zakázky „Nafukovací stany a haly – doplnění, nákup“ porušil zákon o veřejných zakázkách. Zadavateli byla uložena sankce ve výši 25 000 Kč.

Ministerstvo obrany porušilo zákon, když v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci uvedlo specifikaci konkrétního typu stanu TPE6004-4 a MMS haly, podle níž lze přesně určit výrobce – italskou firmu EUROVINIL S.p.A. Uvádění technických specifikací, které se zmiňují o výrobcích určité značky nebo původu, je přitom zakázáno komunitárním právem. Tento postup mohl ovlivnit hodnocení nabídek tím, že se o veřejnou zakázku neucházeli další dodavatelé stanů a hal. Dále Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že zadavatel JAPOS měl být z výběrového řízení vyloučen, neboť nedoložil oprávnění k podnikání.

ÚOHS vedl správní řízení kvůli této veřejné zakázce již dříve, neboť obdržel návrh na přezkoumání úkonů zadavatele od neúspěšných uchazečů JAPOS CZ, s.r.o. a EGO Zlín, spol. s r.o.. Obě správní řízení pak na začátku června 2006 zastavil kvůli nesložení kauce, resp. složení kauce až na vyzvání. Při přezkoumání zadávací dokumentace však Úřad shledal důvody k zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

20. května 2020 / Rozklad zadavatelů ve věci VMO Žabovřeská byl zamítnut Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz