Sbírky rozhodnutí

Rozhodnutí v oblasti veřejné podpory vydával Úřad pouze do května 2004, po tomto termínu přešla rozhodovací pravomoc na Evropskou komisi.

zobrazit pouze nová rozhodnutí
číslo / věc / účastníci nabytí pr. moci/ instance
S0082/2019/VZ-05897/2019/544/AHn
Rekonstrukce lesní cesty Junákov
 1. obec Poličná
8. 3. 2019
I. instance
S0075/2019/VZ-05778/2019/533/AMe
D3 0309/I Bošilec - Ševětín
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. 3. 2019
I. instance
S0015/2019/VZ-02744/2019/541/SKu
Hradčanský rybník – oprava rybníka
 1. Město Ralsko
 2. AQUASYS spol. s r. o.
 3. EVOSA spol. s r. o.
6. 3. 2019
I. instance
R0223/2018/VZ-06147/2019/323/PBl
eHealth v TN – I. dodávka software a zajištění servisní podpory (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728)
 1. Thomayerova nemocnice
 2. PROSOFT KROMĚŘÍŽ s. r. o.
5. 3. 2019
II. instance
R0216/2018/VZ-06462/2019/322/PJe
Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové II
 1. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
 2. EM TEST ČR spol. s r.o.
 3. Ing. I. H., CSc.
4. 3. 2019
II. instance
R0210/2018/VZ-06281/2019/322/HSc
Vzdělávání členů OHK Olomouc
 1. Okresní hospodářská komora Olomouc
4. 3. 2019
II. instance
S35/2014/VZ-34625/2018/544/AHn
Vzdělávání členů OHK Olomouc
 1. Okresní hospodářská komora Olomouc
4. 3. 2019
I. instance
S0005/2019/VZ-04524/2019/533/BKu
NMR a přístroje do prostředí NMR - II.
 1. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 2. VF, a.s.
2. 3. 2019
I. instance
S0510/2018/VZ-04515/2019/542/MCi
139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
 1. Technická univerzita v Liberci
 2. TECTRA a. s.
1. 3. 2019
I. instance
S0339/2018/VZ-32367/2018/513/IHl
Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. INFRAPROJEKT s.r.o.
28. 2. 2019
I. instance

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz