Evropská komise a veřejná podpora

Vstupem České republiky do Evropské unie přešla pravomoc rozhodovat o tom, zda konkrétní opatření zakládá veřejnou podporu nebo nikoli, na Evropskou komisi. Ta také dále posuzuje, zda může být veřejná podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem.

Evropská komise též provádí šetření týkající se protiprávně poskytnuté veřejné podpory. Podnětem k zahájení takového šetření může být i stížnost soutěžitele.

Odkaz na internetové stránky Evropské komise:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.