Aktuality z veřejné podpory

3. listopadu 2006 / Změna některých částí oznamovacího formuláře pro státní podporu Evropská komise v souvislosti s přijetím nových Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007-2013 zveřejnila v Úředním věstníku nové znění části oznamovacího formuláře. Jedná se o Nařízení Komise č. 1627/2006, kterým se mění nařízení č. 794/2004

3. listopadu 2006 / Evropská komise schválila mapu regionální podpory na léta 2007-2013 pro Českou republiku Od 1. 1. 2007 bude v České republice poskytována regionální podpora podle nové mapy regionální podpory, schválené Evropskou komisí.

3. listopadu 2006 / Evropská komise navrhuje rozšířit oblasti, na které se bude vztahovat nařízení o skupinových výjimkách Nařízení Rady č. 994/98, o použití čl. 92 a 93 Smlouvy o založení ES na určité kategorie horizontální státní podpory zmocňuje Komisi, aby prohlásila prostřednictvím Nařízení, že určité kategorie podpory jsou slučitelné se společným trhem a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle...

3. listopadu 2006 / Bloková výjimka pro oblast národní investiční regionální podpory vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie Evropská komise přijala dne 24. 10. 2006 Nařízení č. 1628/2006, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

25. října 2006 / Podpora dopravcům na Labi byla schválena Komisí Po řadě konzultací a doplňování informací Evropská komise povolila České republice kompenzování ztrát dopravců provozujících plavební přepravu na Labi.

23. října 2006 / Podporu investice Hyundai považuje ÚOHS za slučitelnou s evropským právem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých dnech předal Evropské komisi k posouzení případ veřejné podpory, kterou hodlá Česká republika poskytnout automobilové společnosti Hyundai. V daném případě jde o jednu z největších investičních akcí v historii ČR.

20. října 2006 / Nová referenční sazba Nová referenční a diskontní sazba pro Českou republiku činí od 1. září 2006 - 4,34%.Nová referenční sazba a sazba pro navrácení podpory je rovněž uveřejněna na stránce: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

20. října 2006 / Nová Pravidla pro národní regionální pomoc na léta 2007-2013 Evropská komise na svých webových stránkách zveřejnila Pravidla pro národní regionální pomoc na léta 2007-2013 (dále jen „Pravidla“).

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz