Aktuality z veřejné podpory

20. října 2006 / Příprava novely Nařízení Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis Návrh Nařízení zvyšuje strop, pod kterým je podpora považována za podporu, která nesplňuje všechna kritéria stanovená čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství a nepodléhá tak oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi.

20. října 2006 / Návrh blokové výjimky pro oblast národní regionální investiční podpory Návrh Nařízení Komise o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podporu je v souladu se zněním nových Pravidel pro národní regionální podporu a nezavádí žádné dodatečné podmínky vztahující se např. k minimální výši investice, snížení procentuální míry podpory apod.

20. října 2006 / Prodloužení platnosti nařízení Komise č. 2204/2002, č. 70/2001 a č. 68/2001 Evropská komise připravuje změnu doby použitelnosti nařízení č. 2204/2002, týkající se státní podpory zaměstnanosti, nařízení č. 70/2001, týkající se podpory malých a středních podniků a nařízení č. 68/2001, týkající se podpory na vzdělávání.

5. září 2006 / Žalobu Plzeňského Prazdroje soud odmítl Krajský soud v Brně odmítl žalobu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 28. dubna 2004, kterým ÚOHS k žádosti ministerstva průmyslu a obchodu nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Plzeňský Prazdroj

31. srpna 2006 / Internet zdarma by měl být notifikován Evropské komisi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval stanovisko týkající se poskytování internetu zdarma Městskou částí Praha 5 a záměru vybudování vysokorychlostního internetu Magistrátem hlavního města Prahy. Úřad se případem zabýval na základě podnětu Asociace lokálních poskytovatelů internetu

31. srpna 2006 / Ve většině případů vyhrává u soudu ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má v letošním roce velice vysokou úspěšnost při soudních přezkumech jeho rozhodnutí. Jednotlivé soudy (Krajský soud v Brně, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud) vydaly v první polovině roku v oblasti veřejných zakázek a hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz