Aktuality z veřejné podpory

3. listopadu 2006 / Evropská komise schválila mapu regionální podpory na léta 2007-2013 pro Českou republiku Od 1. 1. 2007 bude v České republice poskytována regionální podpora podle nové mapy regionální podpory, schválené Evropskou komisí.

25. října 2006 / Podpora dopravcům na Labi byla schválena Komisí Po řadě konzultací a doplňování informací Evropská komise povolila České republice kompenzování ztrát dopravců provozujících plavební přepravu na Labi.

23. října 2006 / Podporu investice Hyundai považuje ÚOHS za slučitelnou s evropským právem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých dnech předal Evropské komisi k posouzení případ veřejné podpory, kterou hodlá Česká republika poskytnout automobilové společnosti Hyundai. V daném případě jde o jednu z největších investičních akcí v historii ČR.

20. října 2006 / Nová referenční sazba Nová referenční a diskontní sazba pro Českou republiku činí od 1. září 2006 - 4,34%.Nová referenční sazba a sazba pro navrácení podpory je rovněž uveřejněna na stránce: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

20. října 2006 / Nová Pravidla pro národní regionální pomoc na léta 2007-2013 Evropská komise na svých webových stránkách zveřejnila Pravidla pro národní regionální pomoc na léta 2007-2013 (dále jen „Pravidla“).

20. října 2006 / Příprava novely Nařízení Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis Návrh Nařízení zvyšuje strop, pod kterým je podpora považována za podporu, která nesplňuje všechna kritéria stanovená čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství a nepodléhá tak oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi.

20. října 2006 / Návrh blokové výjimky pro oblast národní regionální investiční podpory Návrh Nařízení Komise o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podporu je v souladu se zněním nových Pravidel pro národní regionální podporu a nezavádí žádné dodatečné podmínky vztahující se např. k minimální výši investice, snížení procentuální míry podpory apod.

20. října 2006 / Prodloužení platnosti nařízení Komise č. 2204/2002, č. 70/2001 a č. 68/2001 Evropská komise připravuje změnu doby použitelnosti nařízení č. 2204/2002, týkající se státní podpory zaměstnanosti, nařízení č. 70/2001, týkající se podpory malých a středních podniků a nařízení č. 68/2001, týkající se podpory na vzdělávání.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz