Evropská komise schválila program kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o.

15. 2. 2021
V pátek 12. února 2021 vydala Evropská komise rozhodnutí, v němž České republice schválila podpůrné opatření týkající se kompenzačních bonusů pro osoby samostatně výdělečně činné a společníky malých společností s ručením omezeným, jejichž obchodní aktivity byly zcela nebo částečně potlačeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých vládou ČR.

Podpora bude poskytnuta v rámci dvou výše uvedených opatření pokrývajících dvě různá období pandemie:

Opatření 1

Kompenzační bonus poskytovaný na základě zákona č. 159/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platný během „první vlny“ pandemie COVID-19, tj. mezi 12. březnem 2020 a 8. červnem 2020.

Opatření 2

Kompenzační bonus poskytovaný na základě zákona č. 461/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platný během „druhé vlny“ pandemie COVID-19, tj. od 5. října 2020 do konce stavu nouze v České republice nebo do 31. prosince 2021 (podle toho, co nastane dříve).

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo financí, a to prostřednictvím místně příslušných Finančních úřadů.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/028

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

11. února 2021 / Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k návrhu nového oznámení Komise o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy V roce 2019 zveřejnila Komise studii o prosazování pravidel státní podpory a o rozhodnutích vnitrostátních soudů o státní podpoře ve 28 členských státech. Studie odhalila, že v období...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz