Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k návrhu nového oznámení Komise o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy

11. 2. 2021
V roce 2019 zveřejnila Komise studii o prosazování pravidel státní podpory a o rozhodnutích vnitrostátních soudů o státní podpoře ve 28 členských státech. Studie odhalila, že v období let 2007–2017 došlo k nárůstu počtu případů státní podpory určených vnitrostátním soudům. Jde jednak o případy, kdy jsou vnitrostátní soudy zapojeny do vyvozování důsledků neoprávněného uskutečnění podpory („soukromoprávní prosazování“), a dále o případy, kdy jsou vnitrostátní soudy zapojeny do provádění rozhodnutí Komise nařizujících navrácení podpory („veřejnoprávní prosazování“).

Přes tento nárůst přiznaly vnitrostátní soudy prostředky nápravy jen výjimečně a nároky na náhradu škody představují malou menšinu případů. Studie rovněž odhalila, že nejsou široce využívány způsoby spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními soudy, které byly zavedeny v roce 2009 Oznámením Komise o prosazování právní úpravy státní podpory vnitrostátními soudy.

V důsledku výše uvedeného tedy Komise připravila návrh nového Oznámení Komise o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy a vyhlásila k němu veřejnou konzultaci.

Oznámení Komise o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy má vnitrostátním soudům a dalším zúčastněným stranám poskytnout praktické informace o prosazování pravidel státní podpory na vnitrostátní úrovni a podpořit užší spolupráci mezi Komisí a vnitrostátními soudy stanovením všech dostupných nástrojů spolupráce a řešením důsledků porušení pravidel státní podpory. Oznámení se zaměřuje zejména na soukromoprávní prosazování.

Připomínky za veřejné subjekty koordinuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který Evropské komisi zašle souhrnné stanovisko za ČR.

Jiné subjekty mohou připomínky podat přímo Evropské komisi do 16. 4. 2021.

 

Informace o veřejné konzultaci, včetně návrhu oznámení Komise o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy v českém jazyce, jsou dostupné zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_sa_enforcement_notice/index_en.html

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/026

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

15. února 2021 / Evropská komise schválila program kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o. V pátek 12. února 2021 vydala Evropská komise rozhodnutí, v němž České republice schválila podpůrné opatření týkající se kompenzačních bonusů pro osoby samostatně výdělečně činné...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz