Předseda Mlsna plní své sliby – jmenoval nové rozkladové komise a zrychluje rozhodování

3. 2. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval v minulém týdnu nové rozkladové komise. Členové rozkladových komisí byli jmenováni na základě transparentních a předem známých kritériím, a to z kandidátů, které předsedovi ÚOHS navrhlo téměř 30 subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací.

Jsem rád, že se podařilo pro každou oblast sestavit tým těch nejlepších odborníků. Věřím, že významně přispějí k vyšší kvalitě rozhodování Úřadu,“ uvedl k sestavení nových komisí předseda Mlsna.

Činnost i složení rozkladových komisí předsedy ÚOHS byly v minulosti terčem časté kritiky. Jedním z hlavních bodů koncepce a prvních cílů nového předsedy Úřadu Petra Mlsny proto byl transparentní výběr a jmenování nových členů těchto poradních orgánů. Již v polovině prosince 2020 bylo za účelem nominace nových členů rozkladové komise osloveno cca 30 subjektů, které se zabývají mimo jiné oblastí práva veřejných zakázek a soutěžním právem. Mezi nimi byly instituce z akademické sféry (právnické a ekonomické fakulty a také univerzity), orgány státní správy, nevládní a protikorupční organizace (Transparency International, Oživení, Rekonstrukce státu), Česká advokátní komora a další sdružení a spolky (Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, Asociace pro veřejné zakázky aj.). V polovině ledna 2021 předseda Úřadu obdržel celkem 105 nominací, přičemž někteří odborníci byli nominováni duplicitně. Koncem ledna 2021 pak předseda Úřadu jmenoval členy rozkladových komisí primárně na základě obdržených nominací. Jmenováno bylo celkem 5 rozkladových komisí, z toho 3 pro oblast veřejných zakázek, jedna pro hospodářskou soutěž a jedna pro veřejnou podporu, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení komisí doznalo oproti minulosti poměrně velkých změn, je v nich nyní cca 50 % nových členů.

Členové rozkladových komisí nyní musí splňovat vysoké kvalifikační a profesní požadavky - konkrétně ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo ekonomického či technického směru – magisterského typu, 10 let praxe v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje, a minimálně 5 let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise.

Předseda ÚOHS již také realizoval některá opatření, která povedou k celkovému zrychlení rozhodování. Rozkladové komise se budou scházet ve 14denních intervalech, aby byly rozklady projednávány co nejrychleji a následně také co nejrychleji zpracovány. (Průměrná lhůta za prosinec 2020 a leden 2021 činí 44 dní.) K rychlejšímu projednání věcí má také přispět zkrácené předávání spisů mezi prvním a druhým stupněm.

 

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 • Mgr. Aleš Drbal – předseda
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 • Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 • JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 • JUDr. Martin Klimpl
 • doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
 • Mgr. Věra Ondračková
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
 • JUDr. Vilém Podešva, LL. M.
 • JUDr. Kristina Škampová
 • Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.  

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V BRNĚ I

 • Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 • Mgr. Ivona Mottlová
 • Mgr. Daniel Jirásko
 • JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Brož
 • JUDr. Ľubomír Focko
 • Mgr. Tomáš Machurek
 • JUDr. Petr Poledník
 • Mgr. Marcela Káňová
 • Ing. Martin Fassmann
 • Mgr. Markéta Adámková
 • Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.
 • Mgr. Pavlína Trhalová

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V BRNĚ II

 • Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 • Mgr. Romana Derková
 • Mgr. Pavel Král
 • doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
 • Mgr. Lukáš Trojan
 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 • Ing. Martin Vyklický
 • Mgr. Pavel Herman
 • Mgr. Lenka Knopová
 • JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Miroslav Cák
 • JUDr. Marek Jakubík
 • Mgr. Martin Kramář, LL.M.

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PRAZE

 • Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 • Mgr. Jan Sixta
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
 • Mgr. Adéla Havlová, LL. M.
 • JUDr. Jaromír Bláha
 • JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
 • Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
 • Mgr. Jan Hrazdira
 • doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
 • JUDr. Martin Kakrda
 • Mgr. Ondřej Zmeškal
 • Mgr. Jakub Joska

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VEŘEJNÉ PODPORY A VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY

 • Mgr. Aleš Drbal – předseda
 • Mgr. Robin Bláha
 • Mgr. Michael Brázda
 • Mgr. Ivana Halamová Dobíšková
 • JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Koberna, CSc.
 • doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
 • JUDr. Ing. Jiří Nováček

Tiskové oddělení ÚOHS
21/019

 

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

15. února 2021 / Evropská komise schválila program kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o. V pátek 12. února 2021 vydala Evropská komise rozhodnutí, v němž České republice schválila podpůrné opatření týkající se kompenzačních bonusů pro osoby samostatně výdělečně činné...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz