Evropská komise schválila druhou změnu programu záruk „COVID Plus“ poskytovaných v kontextu pandemie COVID-19

6. 1. 2021
Den před Štědrým dnem schválila Evropská komise druhou změnu programu podpory poskytované ve formě záruk.

Záruky jsou poskytovány ze strany Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). V rámci schváleného programu je podpora poskytována jako podpora likvidity velkým exportním podnikům, které byly zasaženy opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19. Oznamované změny, které vyžadovaly schválení ze strany Evropské komise, spočívaly mj. v rozšíření doby trvání záruky na úvěry na pracovní kapitál ze tří na šest let a v případě investičních úvěrů z pěti na šest let. Ke změnám došlo mj. také v případě prémií za záruky pro individuální úvěry. Evropská komise posoudila program na základě Dočasného rámce, bodu 3.2, a v závěru rozhodnutí konstatovala, že navrhované změny splňují podmínky obsažené v cit. bodu Dočasného rámce a podpora je slučitelná s vnitřním trhem, tedy podporu lze poskytovat.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/005

 

20. ledna 2021 / Česká republika usiluje u Komise o navýšení limitů „kovidové“ veřejné podpory a její prodloužení Včera ve večerních hodinách předložila Evropská komise členským státům návrh páté změny dočasného rámce, který upravuje pravidla pro poskytování „veřejné podpory“ v souvislosti s pandemií COVID-19

13. ledna 2021 / Změny v programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, včetně nového režimu A - Antivirus Plus, schváleny Evropskou komisí Podmínky programu podpory určené na ochranu zaměstnanosti Antivirus byly pozměněny a vyžádaly si proto novou notifikaci a schválení ze strany Evropské komise. V rámci programu Antivirus jsou...

5. ledna 2021 / Evropská komise zveřejnila vzorové formuláře k veřejné podpoře v rámci národních plánů obnovy Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž zveřejnilo Vzorové formuláře (Templates), které mají členským státům pomoci při vypracování jejich vnitrostátních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz