Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost

4. 12. 2020
Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v historii byl nový předseda vládou navržen na základě výsledků výběrového řízení, své funkce se ujal po jmenování prezidentem republiky 2. prosince 2020.

Hlavním a bezprostředním cílem Petra Mlsny je navrátit Úřadu kredibilitu a obnovit důvěru veřejnosti v objektivitu a nezávislost jeho rozhodování. „Dosáhnout toho chci v prvé řadě obnovením vnější komunikace Úřadu s médii, s odbornou veřejností, s protikorupčními organizacemi, aby se Úřad stal skutečně otevřenou institucí a vnější komunikace napomáhala tomu, aby byla vysvětlována rozhodnutí, jež Úřad vydává, a také plány, které Úřad bude do budoucna mít. Nejméně jednou měsíčně budeme také pořádat tiskové konference,“ vylíčil Petr Mlsna své plány a přislíbil, že Úřad ještě dnes vydá tři tiskové zprávy k důležitým rozhodnutím vydaným v průběhu letošního roku, která nebyla v předchozím období prezentována (odkazy na tyto tiskové zprávy naleznete v závěru této tiskové zprávy).

Narušenou autoritu Úřadu by měla dále napravit zásadní rekonstrukce rozkladových komisí, které předsedovi Úřadu doporučují, jak by měl rozhodnout o rozkladech podávaných proti prvostupňovým rozhodnutím. Petr Mlsna hodlá oslovit právnické a ekonomické fakulty univerzit, orgány státní správy, profesní komory či nevládní organizace, aby navrhly kandidáty na členy rozkladových komisí, kteří budou splňovat stanovená profesní kritéria a praxi. Způsob výběru kandidátů tak bude výrazně transparentnější a nebude záviset výhradně na předsedovi ÚOHS.

Nový předseda již začal intenzivně komunikovat o návrhu na reformu ÚOHS, resp. zřízení samostatného Úřadu pro veřejné zadávání, když se setkal s nevládními organizacemi a včera proběhlo jednání pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR. Petr Mlsna vyzdvihl konstruktivní charakter těchto jednání, avšak sdělil rovněž několik výhrad k uvedenému návrhu. „Prozatímním závěrem je, že je nutno dopracovat ekonomickou analýzu. Je nutno vyhodnotit, kolik by vlastně stálo založení nového úřadu a zda by se jednalo o výhodnější řešení než stávající model, nebo zda je vhodnější stávající model zachovat a přijmout některá parciální řešení,“ upřesnil předseda Mlsna. Mezi zmíněné úpravy dosavadního systému by mohlo patřit například zavedení apelačního systému, kdy by předseda Úřadu vždy ve věci rozhodl finálně a správní řízení by se pak již nevracelo zpět k nižší instanci.

V oblasti hospodářské soutěže se nový předseda chce soustředit na detekci kartelových dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky. Hodlá rovněž navázat úzkou spolupráci se soutěžními úřady v sousedních státech a inspirovat se například postupy německého Bundeskartellamtu.

V závěru tiskové konference Petr Mlsna vyzdvihl činnost v oblasti veřejné podpory, kde Úřad spolupracuje na notifikacích podpůrných programů, jejichž prostřednictvím se dostávají dotace a jiné formy pomoci k českým podnikům postiženým dopady koronavirové pandemie.

 

Tisková zpráva ke kartelové dohodě mezi uchazeči o IT zakázku v Přerově – pokuty ve výši  118 000 000 Kč

 

Tisková zpráva k pokutám za protisoutěžní dohody o zákazu exportu hnědého uhlí – pokuty ve výši 25 000 000 Kč

 

Tisková zpráva k pokutě za zneužití významné tržní síly řetězcem Hruška – pokuta 32 000 000 Kč

 

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/114

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

15. února 2021 / Evropská komise schválila program kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o. V pátek 12. února 2021 vydala Evropská komise rozhodnutí, v němž České republice schválila podpůrné opatření týkající se kompenzačních bonusů pro osoby samostatně výdělečně činné...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz