Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

9. 11. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list věnovaný aktuálnímu tématu, a to pravidlům veřejné podpory v období pandemie COVID-19.

Správně nasměrovaná veřejná podpora pomáhá významně zmírnit důsledky omezení způsobených bojem proti globální pandemii COVID-19 a negativně dopadajících na nejrůznější oblasti hospodářského a společenského života. Veřejná podpora je v rámci Evropské unie pod kontrolou Evropské komise a díky jejímu aktivnímu přístupu byly v členských zemích od března 2020 schváleny stovky podpůrných programů.

V České republice vyjednával podmínky a schválení podpůrných programů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do uzávěrky této publikace bylo schváleno 18 kovidových podpůrných programů, o nichž informuje právě vydávaný informační list, stejně jako o pravidlech veřejné podpory v období pandemie COVID-19, o povinnostech poskytovatelů podpor dle dočasného rámce, nové vyhlášce o obsahu údajů zaznamenávaných do centrálního registru podporu malého rozsahu, o kontrole účelnosti (fitness check) a prodloužení platnosti vybraných předpisů v oblasti veřejné podpory, o rozšíření obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) o nové kategorie podpor, o revizi pokynů Evropské unie k regionální státní podpoře 2014–2020 s ohledem na období 2022–2027 či o změně sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor. Závěr informačního listu je věnován rozhodovací praxi Evropské komise v oblasti veřejné podpory a statistickým přehledům z oblasti veřejné podpory.

 

 

Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/102

 

25. listopadu 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory COVID kultura II Evropská komise dnes vydala souhlasné rozhodnutí ve věci českého opatření veřejné podpory pro subjekty působící v oblasti kultury, tzv. COVID kultura II. Program podle rozhodnutí Komise...

19. listopadu 2020 / Program COVID Kultura II nyní schvaluje Evropská komise Úřad v posledních dnech obdržel několik dotazů vztahujících se k programu COVID Kultura II. V těchto dotazech se uvádí, že Ministerstvo kultury informuje žadatele o podporu v rámci vyřizování...

16. listopadu 2020 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci prostřednictvím on-line dotazníku k revizi Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky Evropská komise zahájila v souvislosti s plánovanou revizí Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020 (EEAG) veřejnou konzultaci pro zainteresované...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz