Čtvrtá změna a prodloužení účinnosti Dočasného rámce pro opatření státní podpory při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19

14. 10. 2020
Evropská komise prodloužila a zároveň rozšířila oblast působnosti Dočasného rámce státní podpory přijatého dne 19. března 2020 na podporu ekonomiky v souvislosti s vypuknutím koronavirové nákazy COVID-19.

Všechny oddíly Dočasného rámce se prodlužují o šest měsíců, tedy do 30. června 2021 a část umožňující podporu rekapitalizace se prodlužuje o tři měsíce, tedy do 30. září 2021 (tato opatření mohla být původně prováděna do 30. června 2021). Následně Komise před 30. červnem 2021 přezkoumá a posoudí potřebu dalšího prodloužení nebo úpravy Dočasného rámce.

Pozměňovací návrh rovněž zavádí nové opatření, které umožní členským státům podporovat společnosti čelící poklesu obratu během způsobilého období nejméně o 30% ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 z důvodu propuknutí koronaviru. Podpora přispěje na část fixních nákladů příjemců, která není kryta jejich příjmy, a to až do maximální výše 3 miliony EUR na podnik. Cílem podpory těchto společností dočasným příspěvkem na část jejich nákladů je zabránit zhoršení jejich kapitálu, udržet jejich obchodní činnost a poskytnout jim silnou platformu pro zotavení.

Text změn Dočasného rámce je k dispozici na této webové stránce:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_4th_amendment_and_prolongation_temporary_framework_en.pdf

Tiskové oddělení ÚOHS

20/091

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz