Program COVID Lázně byl schválen, přivede klienty do lázeňských zařízení

10. 8. 2020
Evropská komise schválila podle tzv. dočasného rámce český podpůrný program na podporu lázeňského sektoru COVID Lázně v celkovém objemu 1 miliardy korun.

Program je dostupný pro příjemce poskytující lázeňské léčebné a rehabilitační procedury a péči, a to bez ohledu na velikost podniku. Samotná podpora bude poskytována ve formě přímých plateb na pokrytí slev, jež příjemci poskytnou svým klientům (prostřednictvím voucherů ve výši 4 000 Kč na osobu), kteří si u nich objednají pobyt a lázeňské procedury.

Cílem podpory je pomoci lázeňskému sektoru překonat ekonomické důsledky koronavirové pandemie a s ní souvisejících opatření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při přípravě i v průběhu notifikace tohoto podpůrného programu Evropské komisi aktivně spolupracoval s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a všemi zainteresovanými stranami. Zástupci Úřadu se minulý pátek aktivně účastnili semináře, který pro lázeňská zařízení zorganizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, a informovali účastníky o pravidlech veřejné podpory a zodpovídali jejich dotazy. U programu COVID Lázně jsou naplněny všechny znaky veřejné podpory. Lázeňská zařízení získají prostřednictvím schváleného programu prostředky na pokrytí slev pro klienty, kteří využijí voucherů, a získají tak selektivní konkurenční výhodu před „nelázeňskými“ ubytovacími a rekreačními zařízeními.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/074

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz